Yüzakı Dergisi / Sayı:222 – Ağustos 2023

36,00 

Kategoriler:

Açıklama

Asrın Çılgınlığı

Kur’ân’a Savaş Açan Zavallılar

KİRALIK VİCDANLAR

Vicdan: İnsanın içinde bulduğu muhatap. İçinde duyduğu ses. Asla yalan söylemeyen, hak ve hakikati fısıldayan, adâlet çiğnendiğinde sızım sızım sızlayan mânevî uzvumuz. Derinimizdeki pusula… Lâkin ayarları oynanmadıkça…

Kalp paslanır, taşlaşır da vicdan kurumaz mı, kararmaz mı? İnsan bu, artı eksi sonsuzluk potansiyelini emânet diye yüklenen varlık… Hakk’ın halîfeliğinin namzedi. Artıdaki Arş’a uzanan sonsuz terakkîyi reddedip, eksi sonsuz dehlizlerde esfel-i sâfilîn olabiliyor.

Ona o dipsiz kuyulardan çıkması için Allah Teâlâ bir ip uzatıyor: Hablullah: Kur’ân-ı Azîmüşşân… Sarılıp tutunanı, cennete yükselten bir lütuf, bir ihsan…

Lâkin; vicdanını karartıp, şer güçlere kiralayanlar, o ipi, istikbâlini mahvedecek bir bombanın fitilini ateşlercesine yakmaya kalkıyor.

  • Kiralık vicdanlar yakıyor!..
  • Kiralayan şeytanlar kimi nasıl tahrik edebildik diye bakıyor!..
  • Maskara mahlûkun damarlarında yine o haçlı kanı akıyor!..
  • Seyirci şaklabanlar, «vicdan hürriyeti» diye şakıyor!..

Kiralık vicdanların çılgınlık hürriyeti… Delirme, çıldırma, aklını kaçırma hürriyeti. Fıtratı, hakikati, insanlığı, sana uzatılan hidâyet davetiyesini yırtma, parçalama ve yakma hürriyeti!.. Küstahlık!..

Lâkin asla unutmamalılar ki;

Kâğıt yanar, mânâ yanmaz ateşte. (Seyrî)

Bu vicdansızlığa karşı, temiz ve hür vicdanların feryâdını başlığımıza şöyle taşıdık:

Asrın Çılgınlığı

Kur’ân’a Savaş Açan Zavallılar

KİRALIK VİCDANLAR

Kızsak, öfkelensek, içimiz içimizi yese de çare değişmiyor:

Doğrudan doğruya Kur’an’dan alıp ilhâmı,

Asrın idrâkine söyletmeliyiz İslâm’ı. (M. Âkif)

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ; Câhiliyyeden günümüze, Kur’ân’a yönelik saldırıların altındaki zavallı acziyeti teşhis etti.  Öyle ki bir tek Kur’ân’a saldırılıyor olması bile, onun dâvâsının haklılığını ortaya koyan başlı başına bir burhan oluyor.

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi; esmâ-i hüsnâ, cemâlî sıfatların kalpte tecellîsi gibi akîde ve tasavvuf hakikatlerini; «Hakk’ın Yeryüzünde Şâhidi: Mükerrem İnsan» başlıklı makalelerinde misallerle tespit etti.

Kıssalarda «Hak Dostlarının Samimî Hassâsiyetleri»ne güzîde misaller mevcut. Her iki makalede de, evlâtlarımızın vicdanlarını erken yaşlardan itibaren şer güçlere karşı aşılayacak «tefekkür aşıları»na teşvik var.

Her şey bağlantılı…

Dünyadaki iktisâdî problemler, siyâsî krizler, buhranlar, göçü; göç Avrupa’nın, batılının gerçek yüzünü göstermesini tetikliyor. Vicdanların kiralanmasını da kültürel istîlâlar tetikliyor. Bütün bunlara cesaret veren ne? Ağustosların tarihini zaferlerle dolduran ecdâdın izzet ve heybetini sürdürememiş olmamız.

Yazarlarımız enformasyon çağında hakikî bilgiye dikkat çekti. Emr-i bi’l-mârûfun inceliklerine temas etti.

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM Hocamız; tasvir, resim, çizim etrafındaki suallere cevap verirken; Tasavvuf Fıkhı’nda, bir mezhebe ittibâın sûfîce ele alınışı var.

Nükteler, hâtıralar, kıssalar, tespitler, tavsiyeler… Vicdanları serinletecek, gönülleri ferahlatacak mısralar…

Bir gönül işçiliği ile, vicdânî bir silkinişle öyle şuurlanalım, öyle gayret edelim ki;

Kur’ân’ı yakmak için değil, onu Hazret-i İkrime gibi yüzüne gözüne sürüp ağlamak için uzanan eller çoğalsın…

Marka

DERGİ