Yüzakı Dergisi / Sayı:216 – Şubat 2023

36,00 

Kategoriler:

Açıklama

YARINA HAZIR MIYIM?

 

Yarına çıkmaya garantimiz mi var? 

Dünyanın fânîliği için söylenir bu söz. Halîfe Ömer bin Abdülaziz’in veziri; beytülmâl emîninden, yarına ait tahsisatı isteyince, mes’ul; «Yarına çıkabileceğine dair senet getir ben de yarının tahsisatını vereyim.» der. «Fânî yarın» bu kadar meçhul iken, «bâkî yarın» yani âhiret tam tersine, kat‘î bir gerçeklik. Vakti gelince ne bir an geri, ne bir an ileri…

Belirsiz yarınlar için nice hazırlıklarımız var. Hiç ölmeyecekmiş gibi mal yığma hırsımız, hiç hesap vermeyecek gibi gafletlerimiz. Ya hakikî ve ebedî;

YARINA HAZIR MIYIM?

İlâhî tâlimat:

“Ey îmân edenler!

Allah’tan korkun (takvâlı olun) ve herkes yarın için ne hazırladığına bir baksın.

Allah’tan sakının (takvâlı olun); çünkü Allah, bütün yaptıklarınızdan haberdardır.” (el-Haşr, 18)

Fânî yarın telâşeleri, gerçek yarınlara hazırlığa mâni olmamalı. Âhireti hatırlatmak içindir âdeta üç ayların gelişi… Mîrâcıyla, Berâtıyla kandillerin ve Ramazân-ı şerîfin uhrevî atmosferi. Bez kundaktan tahta kundağa uzanıveren fânî hayatta, her Ramazan, âhiret hazırlığında;

  • Geriye mi düşüyoruz?
  • Yerimizde mi sayıyoruz?
  • Yoksa yükseliyor muyuz?

Bu sorgulamaya birer karne.

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ; ebedî yarınlara hazırlığın, Mâlik-i Yevmi’d-Dîn’in yani Cenâb-ı Hakk’ın şartlarına göre olması gerektiğini tefekkür ettirdi. Şartları keyfî ve indî şekilde esnetmenin hiç hazırlanmamakla müsâvî olduğunu belirtti.

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi; zamanımızda yaşanan, dünyevîleşme, hâle rızâsızlık, sosyal medyanın yanlış kullanımı, kuraklık vb. birçok aktüel mevzuya dair sualleri cevapladı. 

Ebediyet rehberimiz Kur’ân’a yönelik Avrupa’daki menfur saldırılara cevabın yanında, «Ebedî Fecre» bölümünde de, «Sâliha Hanım»ın ehemmiyeti ve evlâtları sâliha bir hanım olacak şekilde yetiştirmek hususunda mühim bir makale var.

Yazarlarımız, Ramazân’a hazırlanma, ölüme hazırlanma ve âhirete hazırlanma bahsinde kıymetli araştırmalar, makaleler, denemeler ve iktibaslar sundular.

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM’dan namazın câhiliyyede bilinip bilinmediği hususunda değerli bir inceleme, dosyamızda.

Yarına hazırlık çok geniş bir saha. Güzel ahlâkı, komşuluğu ve zarâfeti de içine alıyor, merhameti ve hayvan haklarına hürmeti de. Sâlih amellerle müzeyyen bir ömür için, sağlığı-sıhhati korumayı da. Nesilleri îman ve fazîletlerle dokumayı da… Şiir şiir bu hakikatleri idraklere fısıldamayı da…

Kim ne kadar hazırlandı? Onu da Yûnus Emre;

Er yarın Hak dîvânında bell’olur!

diyerek cevaplıyor. Zaten mesele cevap hazırlamak değil, hazırlık sunmak. Çünkü «o gün» sırf cevap vermiş olmak için konuşmaya kalkan ağızlar mühürlenecek ve hazırlığı yapan uzuvlar konuşacak. O en dehşetli hâl lisânına hazır mıyız?

Marka

DERGİ