KISA DÜNYA TARİHİ

Stok kodu: 9786059214001 Kategoriler: ,

Açıklama

 

Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemli bir çalışma. Yerine göre de bazen
tarih yapmak zor, bazen de yazmak.
Aynen öyle.
Bazen tarih yazmak, tarih yapmaktan daha zor. Zira insan yaşadığı dönemdeki
meseleleri bile gerçek netliğiyle ve en doğru şekilde tespit edemiyor.
Olması gereken neticeye tam ulaşamıyor. Hattâ avucunun içinde gibi olan nice
hâdiselerin bile sanki asırlarca ötesinde gibi kalabiliyor. Hele meselenin bin bir
penceresi, bin bir düğümü varsa ve çözümü de yok görünüyorsa, ayıkla pirincin
taşını…
Böyle olunca;
Yaşamadığımız devirlerdeki hâdiseleri ve tarihi, oluş mahiyetine en yakın
şekilde ele alıp da yazabilmek, gerçekten de çok zor. Yanılma payı da, oldukça
yüksek.
Böyle olunca;
Bu zorluğu aşabilmek, büyük bir başarı; liyakatli bir cesaret.
Böyle olunca;
Elinizdeki eserin müellifini iki kere tebrik etmek gerekiyor.
Birincisi bu cesaret ve başarısından dolayı.
İkincisi de, eserindeki orijinal ve takdire şayan bir ilki gerçekleştirdiğinden
dolayı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN : 978-605-9214-00-1

Marka

MAKALE KİTAPLAR

TARİH VE TOPLUM