ŞADIRVANIN GÖLGESİ

 14,40

Açıklama

 

 

Ben bir ulu cami şadırvanıyım,
Mânâ âleminden izler bilirim.
Elden ele giden dost kervanıyım,
Nice kışlar, nice yazlar bilirim.
Semâ kapısını açarken ezan,
Kuşatır âlemi rahmet-i Rahmân,
Meleklerle dolar boşalır mekân,
Böyle yaşanası hazlar bilirim.
Güvercinler dört yanıma konarlar,
Sularımdan içip içip kanarlar,
«Hû!.. Hû!..» diye diye Hakk’ı anarlar,
Duâlar demeti sözler bilirim.
ISBN : 978-605-9214-13-1