ÇÖLÜN KIBLE TARAFI

 14,40

Açıklama

 

 

Ağızdan her çıkan söz para etmez,
İrfan meclisinde kalmadan olmaz…
Varıp bir dergâhta post olmak yetmez,
Kişi bu ummâna dalmadan olmaz…
Akla ziyan tâcı başına takma!
Edepten yoksuna sırt çevir bakma!
Her işittiğini ifşâya kalkma!
Gönül sır mezarı olmadan olmaz…
Rabbim korumazsa zarardan kulu,
Nefs, insana saray gösterir holü,
Yollar dolambaçlı tuzakla dolu,
Mürşid-i kâmili bulmadan olmaz…
Hatır, bilmeyene üzülüp yanma!
Zikirden nasipsiz dile aldanma!
Şirin’e kavuşmak kolaydır sanma!
Ferhat olup dağlar delmeden olmaz…
Hayrı, çekirdeği kadar incirin,
Yoksa faydasızdır malı tâcirin,
Tutup ellerinden bir muhâcirin,
Yükünü sırtına almadan olmaz…
ISBN : 978-605-9214-26-1