AHH MÜRÜVVET

 8,00

Açıklama

 

Eski, fakat çok sağlam bir bina idi bizim Mürüvvet Apartmanı. Zamanında bu binayı inşa edenler çok muhkem yapmışlar. Temelini her türlü sarsıntıya göğüs gerecek derinlikte kazmış, sağlam payandalara dayanan güçlü bir temel atmışlar. Binanın malzemesinde de hiç hile hurda yapmamışlar. Ne fazla ne eksik, gerekli sayıda direklerle, kirişlerle inşa etmişler. Ne bâdireleri, ne sarsıntıları böylece atlatmış, dedelerimizden babalarımıza, onlardan da bize kalmış bu bina. Mürüvvet Apartmanının ahâlisi de huzur ve sükûn içerisinde bir hayat sürüp gitmekteydi. Tâ ki Servet Beyler bizim binaya taşınana kadar. Servet Bey, ikinci katta oturan ve yalnız başına ölüp giden Abdülganî Amcanın, veraset intikal işlerinden sonra ortaya çıkan oğluydu. Bizim apartmanın ahâlisinden farklı bir adamdı o.

 

ISBN : 978-605-86727-4-1