BİZİMDİ

Zahit GENÇ

Huduttan hududa koşan yiğitler,
Bizimdi, bizimdi, onlar bizimdi…
Vurulup toprağa düşen yiğitler,
Bizimdi, bizimdi, onlar bizimdi…

Asırlardır bizim olan şu Kıbrıs,
Karşı kıyı şu adalar ve Rodos,
Akdeniz’e hâkim olan Barbaros,
Bizimdi, bizimdi, onlar bizimdi…

Anayurtta devlet kuran Oğuzlar,
Peçenekler, Kayı, Kınık, Kırgızlar,
Yıldırımlar, Murat Hanlar, Yavuzlar,
Bizimdi, bizimdi, onlar bizimdi…

Avrupa’ya korku salan buyruklar,
Üç kıtada dalgalanan bayraklar,
Savaş meydanları, tuğlar, sancaklar,
Bizimdi, bizimdi, onlar bizimdi…

Kafkasyalar, Bingaziler, Balkanlar,
Bayrak için döktüğümüz al kanlar,
Bilge Hanlar, Buğra Hanlar, Gök Hanlar,
Bizimdi, bizimdi, onlar bizimdi…

Urumçiler, Ötükenler, Altaylar,
Tatar boyu, Kırım Hanı Giraylar,
Gazneliler, Harzemşahlar, Kaşkaylar,
Bizimdi, bizimdi, onlar bizimdi…

Bir zamanlar demir dağlar eriten,
Gemileri karalardan yürüten,
Bâtıl olan fikirleri çürüten,
Bizimdi, bizimdi, onlar bizimdi…

Çağ açıp da çağ kapayan Fatihler,
Gerçekleşen nice kutlu fetihler,
Ümerâlar, ulemâlar, fakihler,
Bizimdi, bizimdi, onlar bizimdi…

Yeniçağlar, altın yıllar, zamanlar,
Gazâlarda şanlı destan yazanlar,
Mehmet Çavuş, Ulubatlı Hasanlar,
Bizimdi, bizimdi, onlar bizimdi…