NECLA PEKOLCAY İÇİN TARİH

CEMÂLÎ (Mustafa ASLAN)

Dünyâda her can Rabbine emrince hep hizmettedir,
Hayrâtını çok eyleyen dâreynde izzettedir.
Allâhu a‘lem târihi, «âyet» gelip olmuş tamam:
«Neclâ PEKOLCAY Mevlid’i tetkîk için cennettedir!»

Vezni: müstef’ilün / müstef’ilün / müstef’ilün / müstef’ilün