TARİH MÜHRÜ

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

 

Bütün târih, bu ülkende,

Okursan tam, hürüz, ey biz!

Evet dersen, mühür sende,

Hayır dersen, hüküm sensiz!

 

vezni: mefâîlün / mefâîlün