ŞEHİDLER ÖLMEZ!

Bir dâvâda ve bir mücadelede hakikî şehidler veriliyorsa, o dâvânın neticesi biiznillâh zafer olacaktır. Fakat bir dâvâda molozlar dökülüyorsa, sonunda hezîmet gelecektir. Çanakkale Harbi, bu hakikatin en güzel misâlidir. Bu harpte gerçek şehidler verilmiş; metafizik ve rûhânî hayat, fiziği ve teknik üstünlüğü alt etmiş ve zafer, mü’minlerin olmuştur. Meleklerin iştirâk ettiği bu zafer, tarihe şanla yazılmıştır. Mısır halkının seçilmiş Cumhurbaşkanı […]

İMAM HATİPLİ OLMAK

Zahit GENÇ zahitgenc80@gmail.com Açıldığı günden beri; îmanlı, ahlâklı, çalışkan, dürüst, vatansever nesiller yetiştiren ve milletimiz için iftihar kaynağı olan imam hatip okulları, en güzel ilmî ve dînî eğitim müesseseleridir. Bunun için; memleketin iyiliğine çalışan, kimseye kötülüğü dokunmayan, güzel insanlar yetiştiren bu okullar, insanlarımız tarafından baş tâcı edilmiştir. Yine bu yüce milletimiz; îmanlı, edepli, güzel ahlâklı ve vefâlı; Kur’ân ve Sünnet […]

ÇOBAN ÇEŞMESİ

Dr. Halis Ç. DEMİRCAN Derinden derine ırmaklar ağlar, Uzaktan uzağa çoban çeşmesi… Ey suyun sesinden anlayan bağlar, Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi? (Faruk Nafiz ÇAMLIBEL) Senai Beyle Hacı Selimağa Kütüphânesindeki mesaimize başlamadan önce buluşma yerimiz olan eski «Salacak İskelesi»nden bozma çayhânede oturuyoruz: –Artık kütüphâneye giderken ayaklarım geri geri gidiyor Hocam! –Alışacağız Senai Bey!.. Derken çaylarımız yenilendi. Senai Bey: –Hocam! […]

ŞIH NENENİN VERDİĞİ DERS…

Fahri SARRAFOĞLU sarrafoglufahri@gmail.com Aksaray ilimiz; birçok Allah dostlarının olduğu, hattâ bir rivâyette yetmiş bin evliyâ yatağı diye bilinen bir şehrimiz. Bu satırların yazarı da burada doğmuş biri olarak birçok güzel insandan eğitim aldım, birçok güzel insan tanıdım. İşte bunlardan biri de Şıh Nene diye bilinen bir hanım evliyâ idi. Kendisi; aklına geldiğinde hemen bir şiir söyleyen ya da o anda […]

SÂHİBÜ’L-VEFÂ MUSA EFENDİ

Hâce Musa TOPBAŞ -kuddise sirruhû- Hazretleri Hakkında Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi ile Mülâkat Yüzakı: –Muhterem Efendim, vefâtının yirminci senesinde, Sâhibü’l-Vefâ Musa TOPBAŞ Efendi -kuddise sirruhû-’yu, hem evlâdı hem de mânevî yolda hayru’l-halefi olan zât-ı âlînizden dinlemeyi arzu ettik. Mâlûmunuz; Bugün aile yapısı cemiyetimizde yara alıyor. Neredeyse her yuvadan ve her sokaktan bir feryat yükseliyor. Dolayısıyla ailelerimize de içinde yaşadığımız […]

VEFÂ BAYRAĞI

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Çöllerde cefâ ırmağı, rahmet bağıdır, Kur’ân ve ezân, şan ve şifâ kaynağıdır, Seyrî, ebedî olmalı cennet vatanın; Bayrak, iki dünyâda vefâ bayrağıdır! mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün

BAŞ TÂCI

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Onun da vakti dolar; son bulur cefâ er geç, Başında sabredenin tâcıdır vefâ er geç… Diken diken ok atar bağrı goncanın Seyrî, Çiçek çiçek ulaşır câna merhabâ er-geç… vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / fa‘lün

HOYRAT, MÂNİ TARZI KIT‘ALAR MURSÎ

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Ey gerçek tahsîl eri! Kalk ve yürü ileri, Doldur şu kürsîleri, Ve sustur sinsileri! Yedirme hiç kurtlara, Muhammed Mursîleri… GÜLÜN ÖMRÜ Gören; «Ne hoş çiçek!» dedi, Kızardı gül yavaş yavaş… «Bekā cihanda yok!» dedi, Sarardı gül yavaş yavaş… «BİR»DE ERİ… Can mülkü «Bir»den gelir… Ecel ki birden gelir… Eriyip Vâhid’e var; Hüsran, kibirden gelir… DİŞ! Öfke […]

KUR’ÂN’DAN İKTİBAS İLHAMLAR -34- MUHTEŞEM AHLÂK

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظ۪يمٍ “Sen elbette muhteşem bir ahlâk üzeresin.” (el-Kalem, 4) Üsve bize Muhammedüni’l-Yetîm, Zirvesi beşerin, özü müstakîm. Doğruluğuna, şâhidi, hasmıdır, Sözleri yumuşak, câmiu’l-kelîm. Merhameti azîm, bir O’dur Raûf, Ümmetine kanat, o kadar Rahîm. Câhiliye sabırla olur, bahar, Taş atana duâ, o kadar halîm. Doymadı fukarâyı doyurmadan, Hiç demedi: «Hayır!» O kadar kerîm. Âhirete dönük, […]

BÜYÜKANNEM

Zahit GENÇ genczahit@gmail.com   Sevgi bizden, saygı sizden; «Diye!» derdi, büyükannem. Uzaklaşsa biri bizden; «Niye!» derdi, büyükannem. Sevip bizi teker teker, Gönlümüze sevgi eker, İnsanoğlu mutlak çeker; «Soya!» derdi, büyükannem. İnsanlığın has mayası, En güzel süstür, «hayâsı» İnsana bir iç boyası; «Huyu!» derdi, büyükannem. Kim sever ki, can yakanı? Bir can buldu göç kervanı, Yûsuf’un bir imtihanı; «Kuyu!» derdi, büyükannem. […]

1 2 3 4 136