TADAN BİLİR

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Herkes verir de telkini, ancak tadan bilir. En zirvenin de fevkini ancak tadan bilir. Târîfe sığmıyormuş o eşsiz müşâhede; Rûhun kanatlı şevkini ancak tadan bilir. Kalbin; cihânı, cenneti, her vârı terk edip, En sonda terki terkini ancak tadan bilir. Hakk’ın; yolunda bir adım atmış velî kulu, Refref hızıyla sevkini ancak tadan bilir… Sen tatmadın […]

Okumaya Devam Edin...;

MUHABBET-NÂME

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) قُلْ إِنْ كُنْـتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ (سورة آل عمران، 31) Ey gönül, lutfeylemiş cânan sana, Kendi rûhundan yaratmış can sana… Görmeden bin bir gözün seyrettiği, Seyredip görmüş kadar öğrettiği, Canda çoktur sır ve hikmet, anla sen, Perde yansın, bin düşün, îmanla sen! Ruh ve tenden bunca vâr olduk niçin? […]

Okumaya Devam Edin...;

EVLİLİKTE SAÂDET VE ŞİDDET ÜZERİNE…

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Ruh ikizini bulmak. Bazıları evliliği böyle bir ütopyaya bağlar. Evliliği, ruh ikizini bulmak şeklinde değerlendirmek ne derece mümkün? Evliliğe böyle yüksek bir idealle başlamak, daha baştan tükeniş mi? Ruh ikizinden daha güzel ve daha gerçekçi kavram bulabiliriz: Ruh aynası… Hem; “Mü’min, mü’minin aynasıdır.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 49/4918) hadîs-i şerîfiyle mutabakat içinde. Hem de evliliğin, […]

Okumaya Devam Edin...;

İRADE EĞİTİMİ

YAZAR : Mehmet Ali VAR varoglu5@gmail.com «İrade»; dilemek, istemek mânâsında bir kelime. Bir şeyi yapmak veya yapmamak konusunda karar verebilme yeteneğidir. Akıl ve ruh gibi insana has özelliklerdendir. İnsan bu gücü sayesinde iyi ile kötüyü, sevap yahut günahı seçip yapabilme gücünü hâizdir. İrade, aynı zamanda Allâh’ın sübûtî sıfatlarından biridir. Allah Teâlâ; dilediğini, dilediği zaman, istediği şekilde yapar. O, bir şeyin […]

Okumaya Devam Edin...;

İHYÂ…

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Rûhumuz toprağa düşmüş düşeli, Pusular çok, yolumuz tehlikeli. Hür semâlarda bulup kutlu yeli, Ravza atmosferi, ihyâ Yüzakı… vezni: feilâtün / feilâtün / feilün (fâilâtün)

Okumaya Devam Edin...;

DİLE GELDİ

ŞAİR : Halil OZAN halil_ozanbr@hotmail.com Rahmân’ın adıyla sarsıldı rûhum, Yıllarca susan o can dile geldi. «Vâr»ı bilince taş kesildi rûhum, Damarda kurumuş kan dile geldi. Zaman kilitlendi duyunca birden, Gün zikre durdu; «Hû!» deyince birden. Gönlü karanlığa doyunca birden; Gurup sükûn etti tan dile geldi. Emretti, var oldu âlem-i ervâh, Bezm-i elest adlı o eşsiz dergâh… Onca söz talipken yâr […]

Okumaya Devam Edin...;

AKILLIM

ŞAİR : Ali Rıza KAŞIKÇI ali_rz_@hotmail.com Ruhlarda kavuşan, bedeni neyler, Âşıklar, cism-i can sormaz akıllım. Gönülde ne varsa, dil onu söyler, Eğri söz kınında, durmaz akıllım. Yılların altında ezilen zaman, Yakarmış yüreği, çıkmazmış duman, Mevlâ’dan gelene eylenmez aman; Ârif olan, gönül kırmaz akıllım. Mâsivâ dediğin gözlere perde, Tahtlara kurulan sultanlar nerde? Bırak da kopsun ip, incelen yerde, Deliler aklını, yormaz […]

Okumaya Devam Edin...;
1 2 3