O (s.a.v.) ANCAK ÂLEMLERE RAHMET!

YAZAR : M. Ali EŞMELİ Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Biz Sen’i ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (el-Enbiyâ, 107) Bu hitap; Hazret-i Peygamber’in nübüvvet ömrünün özeti, hâli, ahlâkı ve şahsiyet aynası. Nasipsizler karşısında da Efendimiz’i teselli ve tebcil. O ebediyet nûrunu görmeyip anlamayan gözlere de, muazzam bir hakikat cümlesi. Hâlâ görmek ve anlamak istemeyenlere ise, gür bir semâvî edâ ile Habîbullâh’ı tanıtıcı […]

NA‘T-I YÂ RASÛLÂLLAH

YAZAR : İlyas KAYAOKAY okaykaya_1991@mynet.com «Ne gönderdin?» denir Tâlî; «Bu dünyâdan sen ukbâya…» «Muhabbet»ten ibârettir cevâbım yâ Rasûlâllah!.. (Tâlî) Lügat mânâsıyla Na‘t, Arapçada; «vasfetmek» demektir. Istılah mânâsıyla ise umumiyetle Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in vasıflarını anlatan, O’nu metheden, O’na arz-ı hâl eden şiirlerdir. Başka insanları metheden şiirlere methiye denildiği hâlde; Fahr-i Âlem Efendimiz’in ise, her hâli, her vasfı, her […]

KUR’ÂN EĞİTİMİNİN KAZANDIRDIĞI ÂHENK…

YAZAR : H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com O Pazar günü ben de oradaydım. Yeni Çilehâne Camii’nde Yüzakı hâfızlarımız için tertiplenen merasimden bahsediyorum. Anadolu yakasının o Anadolu’yu hatırlatan sakin ve samimî atmosferinde, yeşillikler içinde, ferah ve temiz bir camide bir araya geldik. Önce birbirinden güzel sesli hâfızlardan dinlediğimiz Kur’ân-ı Kerim tilâvetiyle gönlümüzün pasını sildik. Ardından sînelerimizde âhenkli bir şiir terennümü aks-i sadâ […]

İNSAN «BEN BİLİYORUM» DEDİĞİ AN…

YAZAR : Aynur TUTKUN aytutkun@gmail.com Gerek kişiler arası ilişkilerde gerekse Yaratıcı’yla olan münasebetlerde insan «ben» edâsına, pek çok şeyi biliyor olsa bile; «Ben biliyorum!» edâsına girdiği an tehlike çanları çalmaya başlar. Hele hele «her şeyi/hemen hemen her şeyi biliyorum!» edâsındaysa, o kişinin insanlarla da Yaratıcı’yla da irtibatı kopmuş gibidir! İlişkilerdeki bu sağlıksız tutum «ego/ben»in sağlıksız gelişimiyle alâkalıdır. Ego gelişimi sağlıklı […]

Ehl-i Sünnet Müdâfii ABDÜLMECİD SİVÂSÎ

YAZAR : Can ALPGÜVENÇ alpguvenc@gmail.com Bu ay sizlere; “Padişahımız Hazretleri, eğer devletinin uzun ömürlü olmasını istiyor, dünya ve âhiret saâdetini kazanmayı talep ediyorsa, ulemâ ve meşâyihle meşveret etmeli. Çünkü garazsız olan âlimler, Cenâb-ı Allâh’ın cemal ve kemal sıfatının aynalarıdır.” diyerek, hükümdarların ilim sahipleriyle istişâre etmeleri gerektiğini söyleyen bir Hak dostundan, Abdülmecid Sivasî Hazretleri’nden söz açacağım. 1563 yılında Tokat’ın Zile kazasında […]

KIR KALEMLERİNİ!

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Rasûl’e saldıran eller Ebû Leheb gibidir, Sonunda sonları ancak cehennemin dibidir… Taşırdı gayrı, İlâhî, gönül elemlerini, Rasûl’e kim çamur attıysa kır kalemlerini! Vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün

ŞİİR DİLİYLE HADİSLER -8-

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) tali@yuzaki.com مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. “Kim bile bile bana yalan isnad ederse, cehennemdeki yerine hazırlansın.” (Buhârî, Enbiyâ, 50; Tirmizî, İlm, 13) Kim ki kasten iftirâ eyler bana; Hâzır olsun kor ateşten bir sona! Vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilün

YETER BANA…

ŞAİR : Osman ALTAŞ osmanaltas-59@hotmail.com Ben Rabbime, kul olmuşum, Bu fazîlet, yeter bana… Hakk’a giden, yol bulmuşum, Bu mârifet, yeter bana… «Allah!» deyip, tekbir aldım, Huzur ile namaz kıldım, Rabbim Allah ile kaldım, Bu azamet, yeter bana… Hak huzûra aldı beni, Ehl-i secde kıldı beni, Kul olarak buldu beni, Bu asalet, yeter bana… Ben Allâh’a, gönül verdim, «Allah!» deyip, Hakk’a […]

AZİZ PEYGAMBERİM

ŞAİR : Mehmet BAŞ mehmetbas51@hotmail.com Kadehler dolusu kinle nefreti, İçenler anlamaz Sen’in yolunu… Yoktur îmansızın zerre izzeti, İtler bahçemizden çeksin kolunu!.. Çağdaş soytarılar hep aynı tipte, Cambazlık yaparlar hepsi bir ipte, Her akşam bir şişe zıkkım içip de, Şaşırıp dururlar sağı solunu… Çamurdan herifler sıçrar mihrâba, Dönsünler cümlesi hemen türâba, Yıkılsın evleri olsun harabe, Hak âciz bırakmaz elbet kulunu… Âlemin […]

SEVMESEN DE SÖVEMEZSİN!

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com Gitme kardeş yanlış yöne, En son Hak din İslâmiyet… Bundan sonra başka dîne, Olur mu hiç teslîmiyet? Hakaretler hobi oldu, Saldırılar tabiî oldu, Sözde İslâmfobi oldu, Uyanınca câhiliyet… Şakıyan dillerde kılçık, Kurumuş göllere dal-çık! Nerde güneş, nerde balçık? Nerde kaldı «masumiyet?» İnsanlık hüsrana düştü, Yürekler hicrana düştü, Muzurluk şeytana düştü, Kalmayınca mahremiyet… Peygamberim öyle […]

1 60 61 62 63 64 67