«YÜZAKI»YLA YÜZ DEDİK…

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com «Bismillâh!» diyerek düştük yollara, En çetin kışlara bile yaz dedik… Açtık sayfamızı mü’min kullara, «Dergi hepimizin, sen de yaz!» dedik… Göz yummadık vurguncuya, talana, Sırt dönmedik yolda yalnız kalana, Ne yan gözle baktık kardeş olana, Ne komşunun tavuğuna kaz dedik… Bir olanı, Kur’ân’ını zikrettik, Rasûlü’nü, sünnetini fikrettik, Şımarmadık, hep çalıştık, şükrettik, Bize on bin […]

Continue reading »

MÜ’MİNİN NÛRU

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com Allah’tır göklerin ve yerin nûru, O Nur Rab’dan gelir nûru mü’minin, Nûrunun şiddeti gizler zuhûru, Bin hicabdan gelir nûru mü’minin. En evvel nûrunu halk eyledi Rab, Habîbi’ni kıldı nur saçan mehtab, O nûru taşıdı dünyaya ashab, O mehtabdan gelir nûru mü’minin. Başından sonuna Kur’ân bir nurdur, Her an önümüzde duran bir nurdur, Işığı çağlara […]

Continue reading »

99. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız, Bahane çok… Her dem bulunur. Baharda, bahar yorgunluğu; yazın, sıcağın rehâveti… Güz mevsimi, tarla-bahçe… Kışın, zaten günler kısa… “Devran değişti.” “Gücümüz var mı?” “Doğru anlaşılır mı?”… Bütün bunlar ancak duymayanlar için birer mazeret olabilir. Bütün dünyadan, bütün insanlıktan yükselen o feryâdı işitenlerin vicdanlarının sızlamaması, nabızlarının harekete geçmemesi, gözlerinin uyanmaması ne mümkün! Bir feryat yükseliyor, hem evimizden, sokağımızdan, beldemizden; […]

Continue reading »

Hak Dostlarının Rehberliğinde GÖNÜL FÜTUHÂTI

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi SADECE ÜÇ KİŞİ Peygamberliğin ilk yıllarıydı. Ufeyf el-Kindî adlı bir tüccar Mekke’ye gelmiş ve Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in amcası Abbâs -radiyallâhu anh-’ın evine misafir olmuştu. Ufeyf; Kâbe’de Peygamber Efendimiz, Hazret-i Hatice ve Hazret-i Ali’yi namaz kılarken gördü. Abbâs -radiyallâhu anh-’a onların kim olduklarını sordu. Henüz îmân ile müşerref olmayan Hazret-i Abbâs da […]

Continue reading »

OSMANLI ÇINARINI YEŞERTEN KUVVET

YAZAR : Sami GÖKSÜN Esas olan, beldelerin fethi değil, gönüllerin fethidir. Kılıç, top, tüfek ancak; taştan, demirden kaleleri ve kapıları açar. Gönülleri ise ancak derya gönüller, dergâh gönüller fetheder. Tarihimiz bunun şahididir. Selçuklu sultanı Alparslan, Anadolu’nun kapılarını bu anlayışla açmış ve başarılı olmuştur. Osmanlı Devleti, fetihlerinde hep bu yolla başarılı olmuştur. İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmed Han; hocası, gönül eri […]

Continue reading »

YENİ BİR MÜSLÜMAN GİBİ!

YAZAR : Sami BÜYÜKKAYNAK skaynak48@hotmail.com İslâm, nevi şahsına münhasır bir şahsiyet üretmek ister. İslâm’a göre bu şahsiyet, kitâbullah ve sünnet-i Rasûlullah’tan beslenmek zorundadır. Bu iki kaynaktan beslenmek; ayakları sağlam yere basan, bir ayağı dünyada, bir ayağı ukbâda İslâm şahsiyeti inşa ederken; bu iki kaynağı ihmal etmek ise, güdük şahsiyetler meydana getirir. Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-; yirmi üç senelik vahiy […]

Continue reading »

Kur’ân’dan Bir Nur: YÂSÎN SÛRESİ

YAZAR : İrfan ÖZTÜRK Kâinâtın Fahr-i Ebedîsi buyurur: “Yâsîn Sûresi, Kur’ân’ın kalbidir. Âhiret yurdunu dileyerek bunu okuyan herhangi bir kimse mutlaka bağışlanır. O hâlde bu sûreyi ölüleriniz üzerine okuyunuz.” (Ebû Dâvûd, Cenâiz, 20; İbn-i Mâce, Cenâiz, 4; İbn-i Hanbel, Müsned, 5/26,27) “Her şeyin bir kalbi vardır: Kur’ân’ın kalbi ise, Yâsîn Sûresi’dir. Kim bu sûreyi okursa, Allah ona; Kur’ân’ı on defa […]

Continue reading »

O’NU DİNLEYİN!

YAZAR : Âdem SARAÇ ademsarac@yyu.edu.tr İslâm güneşi ile karanlıklar aydınlanmaya başlayınca, karanlık tıynetli müşrikler, Dâru’n-Nedve adı verilen meclislerinde toplandılar. İki gündemleri vardı: İslâm’ın ciddî bir şekilde yayıldığı ve her geçen gün müslümanların arttığı! Öylesine ateşli tartışmalar oluyordu ki; dışarıdan duyanlar, içeride kavga var zannederlerdi. İslâm’ın anlatılmasına ve müslümanların çoğalmasına göz yumarlarsa, menfaatleri tehlikeye düşerdi. Bu gidişe; «Dur!» diyeceklerdi artık! Ciddî […]

Continue reading »

BAŞTAN SONA CANLI VE ZİNDE…

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Bir yarışmada heyecanı en yüksek seviyede tutmanın yolu nedir? Yarışmacıları baştan sona canlı ve zinde tutmanın çaresi? Bir imtihan veya yarışmada başlangıçta herkes ümitvardır, azimlidir, canlıdır. Fakat iyi bir başlangıç yapamayan, geriye düşen; ye’se, yılgınlığa kapılır. Çok iyi bir başlangıç yapıp, kazanmayı garantileyen de gevşer. Dünya bir imtihan. Daha ince söylersek, «Cennet Seçme ve […]

Continue reading »

İSLÂM’IN YAYILIŞI FETİHLERLE Mİ OLDU?

YAZAR : Yard. Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com İslâm’ın kılıç dîni olduğu, kılıçla yayıldığı, husûsiyle müsteşrikler tarafından dillendirilegelen bir husustur. Bunun böyle olup olmadığını görmek için Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- devriyle sınırlı olarak hâdiseleri kısaca değerlendirelim: Bilindiği gibi Hazret-i Peygamber’in daveti 13’ü Mekke’de, 10’u Medine’de olmak üzere 23 yıl sürdü. Mekke devrinde davete icâbet edenler, özellikle de köle, […]

Continue reading »
1 129 130 131 132 133 149