KÖYDE BAHAR

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com Küçük bir köydeyim bahar gününde, Vitrinde serili gerçekler burda… Yeryüzü süslenmiş sanki düğünde, İlâhî sanata mercekler burda… Dallarda neşeyle ötüşür kuşlar, Yeşil hayat kaplı düzler, yokuşlar, İlâhî kudrete delil nakışlar, Hikmet örgüsüne ilmekler burda… Köşküne kurulmuş tepede leylek, Bugünkü virdini çekiyor; «Lek lek!» Mevlânâ diliyle deyip; «Şükrü lek!» Rabbine şükreden leylekler burda… İşinin başında […]

Continue reading »

MUHABBETİN MÎZÂNI

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi YARATILIŞ GAYESİ: KULLUK ve MUHABBET!.. Yaratılışın temelinde muhabbet vardır. Bu âlemler yaratılmadan önce Allah Teâlâ, temsîlî bir ifade ile; «kenz-i mahfî / saklı, bilinmez bir hazine» idi. Bilinmeye muhabbet etti ve bu muhabbetle bütün varlıkları yarattı. Bütün muhabbetlerin özü, ilâhî muhabbet… Mevlâ, önce Zâtını kemâliyle tanıyacak Nûr-i Muhammedî’yi halk etti. Âdetâ O’nun zaman ve […]

Continue reading »

NE OLDU BUGÜN BİZE?

ŞAİR : Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com Hatırlarken Hak ile Hıra-Nur dağımızı… Huzurla yaşıyorduk saâdet çağımızı… Sâlihler bahçemizi, erenler bağımızı; Beklerdi, düğümleri sabırla çöze çöze… Dün biz böyle değildik!.. Ne oldu bugün bize?!. «Sev!» diyor, «Sevil!» diyor Mevlânâ, Yûnus Emre… Gönüllere düşmez mi toprağa düşen cemre? Bunca nefret, ihânet nasıl sığar bir ömre!.. Bu kini, tefrikayı kim soktu içimize? Dün biz böyle […]

Continue reading »

Hakk’ın Rızâsına ve Cennete Doğru; MÜSTAKÎM BİR YOLCULUK

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi SIRAT KÖPRÜSÜ İnsan bir yolcu… Elestten ebede bir yolcu… Cennetten dünyaya, dünyadan ukbâya, doğumhâneden gasilhâneye, kabirden de mahşere bir yolcu… Bu uzun yolun sonunda müthiş bir yol ayrımı var: Sırat Köprüsü… İnsan ya Sırat Köprüsü’nden geçip, ebedî huzur ve saâdete, yani Allâh’ın rızâsına, cennetlere kavuşacak yahut -Rabbimiz muhafaza buyursun- cehennem üstüne kurulmuş bu köprüden […]

Continue reading »

Îman Kardeşlerimizin Derdiyle Dertlenmekte; ECDADIMIZ VE BİZ

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi YEKVÜCUT ÜMMET İnsan, içtimâî / sosyal bir varlıktır. Bu sebeple, Cenâb-ı Hak; insandan hem şahıs hem cemiyet hâlinde kulluk ve ibâdet arzu eder. İnsanın saâdet kılavuzu ve şifâ reçetesi olan Kur’ân-ı Kerim; insanın ferdî, şahsî, rûhânî hayatını mükemmelen tanzim ettiği gibi, ailevî, içtimâî, siyasî ve iktisadî dünyasına da en güzel ve huzurlu nizamı kazandırmanın […]

Continue reading »

Nefs Ejderhâsına Karşı; BİR ÖMÜR CİHÂD-I EKBER

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi CİHÂDIN BÜYÜĞÜ Fahr-i Kâinat -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz ve ashâbı, Tebük Gazvesi’nden dönüyorlardı. Çok sıcak bir mevsimde, çöllerde bin kilometrelik mesafeye gitmişlerdi. Yolculukta açlık, susuzluk gibi birçok çaresizlik yaşamışlardı. Saçlar, sakallar birbirine karışmış, deriler kemiklere yapışmıştı. Çok büyük fedâkârlıklar göstermişlerdi. Mahsul zamanı tarlalarını bırakmış, devrin en güçlü devletlerinden biriyle harp etmeye gitmişlerdi. Allah […]

Continue reading »

Hakikî Dost, Dostun Çirkinliklerine Tahammül Etmeli, Hatasından İncinmemeli! ŞEMS-İ TEBRİZÎ

YAZAR : Can ALPGÜVENÇ alpguvenc@gmail.com   Bu yazımda size; “Bana velî diyorlar, diyelim ki öyle olsun; peki bana ne düşer bundan? Bununla övünürsem, çok çirkin düşmez mi? Ama Mevlânâ, Kur’ân ve Hadis’te yazılı vasıflarla sâbit bir velîdir. Ben de velînin velîsi, yani dostun dostuyum, bu bakımdan daha sağlamım!” diyerek, gurur, kibir ve şöhretin mânevî hastalıkların en zararlılarından biri olduğunu vurgulayan […]

Continue reading »

Hakîkat-i Muhammediyye’yi İdrakte; EBÛBEKİR (r.a.) ve EBÛ CEHİL FARKI

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi   GÖRÜŞ FARKI Kâinâtın Fahr-i Ebedîsi, âlemi teşrif etti… Ebûbekirler O Nûr’a pervâne oldu. Ebû Cehiller ise, düşmanca cephe aldı. Hazret-i Mevlânâ bu farkın sebebini ne güzel tespit etmiştir: “Ebû Cehil; Muhammed Mustafâ -sallallâhu aleyhi ve sellem-’i gördü de; «–Hâşim oğullarından çirkin bir yüz belirdi.» dedi. Hazret-i Peygamber ona şu cevabı verdi: «–Haddini geçtin […]

Continue reading »

Ten, Toprağa Kurban; CAN, SONSUZLUĞA KURBAN…

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi Hazret-i Mevlânâ’nın Gönül Deryâsında Sır ve Hikmet İncileri İnsanın varlığı nedir? Hâfız-ı Şîrâzî’nin ifadesiyle; يك قطره خونست وهزار انديشه Yek katre hûnest u hezâr endişe… “Bir damla kan, bin bir türlü endişe…” Necip Fâzıl’ın ifadesiyle; İnsan üç-beş damla kan, ırmak üç-beş damla su… İnsan, zâhiren dünyadaki toprak ve sudan hayat bulan biyolojik zincirin bir […]

Continue reading »
1 8 9 10