15 TEMMUZ ŞEHİDLERİ

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) O yiğitler; meydanda, köprüde, yoldaydılar… Kanlarıyla bir destan yazmaya adaydılar… Şehâdetin bağrına, abdest alıp koştular, Ne mermiden yıldılar ne kurşundan caydılar… Tankları hakladılar, uçakları kovdular, Vatan için hayatı, canı hiçe saydılar… Yerle yeksan ederken kırk yıllık ihâneti, O sıradan insanlar, kırk yıllık kurmaydılar… Hep aramızda imiş, ecdattan mîras o ruh, Minarede sestiler, bayraktaki aydılar… Tarihte kaldı […]

Continue reading »

MÂVERÂYA SEFER

Abdullah Mesud HIDIR Hakikî âşıklar yürür menzile. Her adım dilinde; «Yâr» ağır ağır! Sorarım; «–Tarifin nedir ecele?» «–Vuslatın kapısı.» der ağır ağır! Bitmez bu dünyanın ceng ü cidâli, Uç uca eklenmiş derd ü melâli, Okunan salâyı dinle ahâli! Meyyite duâya dur ağır ağır! Huzurda bükerek garip başını, Gözünden dökerek tövbe yaşını, Düzelterek «yarın» anlayışını; Günahını bugün gör ağır ağır! Nefsine […]

Continue reading »

KALBİMİZ SÂDIKTIR

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com   Göktürklerden beri diri sözümüz, Kalbimiz sâdıktır, sâdıktır bizim. Bâtıla meyletmez asla özümüz, Kalbimiz sâdıktır, sâdıktır bizim. Mü’mini dost bildik, insanı kardeş, Kendini gizledi; o ağlak, kalleş, Durağı olacak ukbâda ateş; Kalbimiz sâdıktır, sâdıktır bizim. Ankara’ya bomba yağdırdı iblis, O gece toplandı bu gazi Meclis, «Meydanlara koşun!» buyurdu Reis, Kalbimiz sâdıktır, sâdıktır bizim. Şehid olmak […]

Continue reading »

GİZLİ BİLMEM, AYAN BİLMEM!..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Hak, bir nefes verdi bana; Akıl, idrak, iz’an bilmem!.. Can, sığmadı bu cihana; Âciz kulum, erkân bilmem!.. İlhamım mı, hoş efkârım; Dile geldi, şahdamarım!.. İnceldikçe edep, ârım; Aşkla yandım lisan bilmem!.. Gönül; şerh et, bu esrârı; Bezm-i canda, gör kararı!.. Duy şu derin intizârı; Can seyrinde, nişan bilmem!.. Yanmış tende, yol al câna; Katrede dal, bir ummâna! […]

Continue reading »

KORONA’YA TARİH

MÜRİD (Mustafa TAHRALI) Bir «elif»le; «Hay!» deyip var söyle târih sorana: «Lutf u kahrı ile geldi gitti, ey can, Korona!..» 1422 +19 = 1441 vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün

Continue reading »

MEHMETÇİK!..

Mahmut TOPBAŞLI mahtopbasli@hotmail.com Saat gecenin 03:34’ü… Dilimde bir mısra… Tekrar ede ede şiir tadında uyandım. Sanki dilime yapışmış, keyifle tekrarlatıyordu kendisini; “Sanki kaplan pençesi…” deyip duruyordum. “–Hayırdır inşâallah!” diyerek telefonuma uzanıp saate baktığımda gördüm 03:34’ü. Televizyonu açarak; «Acaba bir gelişme mi var?» diye endişeli bir arama yaptım. Üç-dört kanalda askerlerimizin sınır ötesi harekâtına ait haberler vardı. Hattâ alt yazılarda «sıcak […]

Continue reading »

O GECE…

M. Nihat MALKOÇ mnm61mnm@hotmail.com   Zâlimler uzaklaştı, insânî duygusundan, Sîmâlar muma döndü, memleket kaygısından, Uyuyan dev uyandı, o derin uykusundan… Sis çöktü, duman oldu; 15 Temmuz gecesi! Bir garip zaman oldu, 15 Temmuz gecesi! Kudurdu işbirlikçi, bir acayip an oldu, Kadın, erkek, kız, kızan; kayıp nice can oldu, Hâinlerin hayali, yer ile yeksan oldu… Damlalar umman oldu, 15 Temmuz gecesi! […]

Continue reading »

2020 YILI RAMAZÂN-I ŞERİF

M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com Şâbân’ı, Ramazân’ı, yeryüzünde ilk defa, Ellerini koynunda, boynunu bükük gördüm. Korona virüsüne, yenilince ol vefâ; Yüzler hüzün sarmalı, gözde yaş dökük gördüm. Sinansız şerefede, lâleyi sökük gördüm. Kesildi şadırvanda, ruhları okşayan ses, Gelmiyor güvercinler, kalmadı eski heves. Minberleri hutbesiz, imamda sıcak nefes; Çıkmayınca belini, dermansız çökük gördüm. Sinansız şerefede, lâleyi sökük gördüm. Minarelerde ezan, Kur’ân’ı kıraat […]

Continue reading »

BU MİLLET!

Kemal AKGÜL kemalakgul1903@gmail.com   Nice bin yıllara dayalı sırtı, Tarihten süzülür gelir bu millet! Sözüm eksik belki, yoktur abartı, Her devirde destan olur bu millet! Kökleri mâzîde koca çınardır, Dört yana uzanmış dalları vardır, Billûr billûr; bir dupduru pınardır; Akar yatağını bulur bu millet! Geçmişi tertemiz, temeli sağlam, Gözü istikbalde, emeli sağlam, Akîdesi doğru, ameli sağlam; Gücünü îmandan alır bu […]

Continue reading »

SEVGİ BAĞI

Zahit GENÇ genczahit@gmail.com «Dünya hâli böyle» deyip, Düşme derin tuzaklara! Gökte kayan yıldız gibi, Gitme sakın uzaklara! Bu mülk bize bâkî değil, Aklı «kıt»a etme meyil! İnsan gibi sevmeyi bil! Sevgi sığmaz kucaklara! Gam yükünü çeken ağlar, Dostu dosta sevgi bağlar, Doğru olmak güven sağlar; Sır verilmez ahmaklara! Dayan gönlüm zora dayan, Aşk ehli ol, aşka boyan, «Kork, Allah’tan korkmayandan.» […]

Continue reading »
1 5 6 7 8 9 236