BIRAKTIN!

Ali AĞIR aliagir70@gmail.com   -11 Eylül 2020 Cuma gecesi vefat eden anneme…- Hayat, kısa bir sefer; ölüm, alın yazısı, Sevene hançer olur ayrılığın sızısı… Giderken yüreğime bir avuç köz bıraktın! Eylül gecelerinde karanlık koyulaşır, Saniyeler bağrında, bilmem kaç asrı taşır… Bahar, yaz senle göçtü, bitmeyen güz bıraktın! Gördüğüm rüyaları hikmetle kim karacak, Gönül yaralarımı sevgiyle kim saracak?.. Sekiz yıldır yetimdim, […]

Continue reading »

KUR’ÂNÎ TÂLİMATLAR -23- İSLÂM’DA ZARÛRETLER

Yazar: Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi ÎMÂNIN BEDELİ Cenâb-ı Hakk’ın bizlere meccânen nasîb eylediği îman nimetine ne kadar şükretsek azdır. Bizler müslüman bir toplumda, müslüman aileler içinde dünyaya geldik. Sâbikûn-i evvelûn yani İslâm ile müşerref olmakta en önde olan zayıf, köle ve fakir Mekkeli müslümanlar ise; îman nimeti için çok büyük bedeller ödediler. İslâm düşmanlarının nice işkencelerine tahammül ettiler. Meselâ; Müşrikler […]

Continue reading »

TEBLİĞİN VECDİ ve İSTİĞRÂKI

Yazar: Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi ASHÂB-I KARYE Yâsîn-i şerîfin ikinci sahîfesinde Cenâb-ı Hak, Ashâb-ı Karye’yi bizlere bildirmektedir. “Onlara, şu şehir halkını misal getir! Hani onlara elçiler gelmişti.” (Yâsîn, 13) Kur’ân-ı Kerim; bizlere bildirdiği kıssaları, ekseriyâ şahıs ve mekân isimlerine, tarih ve sayılara fazla temas etmeden, ibrete ve hikmete teksif olarak anlatır. Müfessirler ise; muhtemelen müslüman olan ehl-i kitâba sorarak, bu […]

Continue reading »

RÛHUNDAN RAHMET TAŞIRAN BİR MÜ’MİN…

YAZAR: Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّٓا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Kıymetli dostumuz ve ağabeyimiz Hacı Ahmet ZİYLAN Beyefendi, geçen ay rahmet-i Rahmân’a kavuştu. Ona Allah’tan rahmet, ailesine sabr-ı cemîl, bütün yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Duâmız; Mekânı cennet, makamı âlî olsun. Rabbimiz, sâlihlerle haşreylesin, Peygamber Efendimiz’e komşu kılsın. Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-; “Doğru sözlü, dürüst ve güvenilir tüccar; nebîler, […]

Continue reading »

ASHÂBIN KARDEŞLİĞİ

Sami GÖKSÜN Sevgili Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır: “Mü’min, mü’min kardeşi için, birbirine destek veren bir binanın tuğlaları gibidir.” (Buhârî, Salât, 88) Demek ki; Mü’minlerin, bir bina gibi kenetlenmiş ve kaynaşmış olması gerekir. Nasıl ki; Bina birçok malzemeden meydana gelir: Kum, çakıl, taş, toprak, çimento, demir, tahta… Bunlar tek başına iken hiçbir bütünlük ve sağlamlık arz etmez. Âdeta enkaz ve çerçöp gibi […]

Continue reading »

ZARÛRET NEDİR? NE DEĞİLDİR?

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM Cenâb-ı Allah; bizlere dünyada saâdetin, âhirette de cennetin anahtarı olan kaideler manzûmesini bildirmiştir. İlâhî tâlimatlar, emirler, yasaklar, helâller, haramlar, hayat ölçülerimiz… Rabbimiz; bize sonsuz merhametinden dolayı, bu emir ve yasaklarının tatbik edilemez hâle gelebileceği yahut tatbik edilmesinin ağır meşakkat verebileceği bazı durumlarda ise, bazı ruhsatlar da lutfetmektedir. Meşhur kaidedir: “Zarûretler mahzurlu şeyleri mubah hâle getirir.” Fakat […]

Continue reading »

MÜ’MİN, GEÇİM EHLİDİR

Doç. Dr. Mustafa CANLI canli20@hotmail.com Gelin tanış olalım, işin kolayın tutalım, Sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz! (Yûnus Emre) Kur’ân-ı Kerim âyetlerinde ve hadîs-i şeriflerde; mü’minde bulunması gereken ahlâkî vasıflar, tafsilâtlı bir şekilde yer almaktadır. Hakikatte bunların her biri, insân-ı kâmil olma yolunda, mü’minin imtisâl etmesi gereken köşe taşlarıdır. Mü’min; bu ahlâkî vasıfları hayatına tatbik ederek, tâbir câizse ilmek ilmek halı […]

Continue reading »

RASÛLULLAH -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’İN HİCRETİ -3-

Âdem SARAÇ vardisarac@yahoo.com.tr Hicret vakasını anlatan çok sahâbî vardır. Hazret-i Âişe Annemiz de, hicret hâdisesini en ince ayrıntılarına kadar anlatanların başında gelmektedir.1 Hazret-i Âişe Annemiz’in, Rasûlullah -aleyhisselâm-’ın hicretine dair anlattığı rivâyetler, «Hadis ve İslâm Tarihi» kaynaklarında çok büyük yer tutmaktadır.2 Rasûlullah -aleyhisselâm-’ın, Mekke’den çıkıp, Medine’ye hicret edeceğini Hazret-i Ebûbekir ailesi ile bir de Hazret-i Ali biliyordu. Onlardan başka hiç kimse […]

Continue reading »

188. SAYI TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız, İnsan yalnız yaşayamaz. İnsan dosta, dostluğa muhtaç. Bunu belki de aylardır yaşadığımız tecrid / mesafe şartları daha iyi hissettirdi bize. Kimseyle musâfaha bile edemiyoruz. Biz modern ve egoistçe sebeplerle birbirimizden, dostlarımızdan uzaklaştıkça, gelen ilâhî ceza da yine bir uzaklaştırma oldu sanki… Ya âhirette, işte orada çok daha muhtacız dostluğa. Kimin dostluğuna? Yardım edebilecek, bizim için çok şefkatli, çok […]

Continue reading »

CANLI BİR TAKVÂ HAYATI

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Peygamber Efendimiz’in mesajını tek kelimeyle hulâsa etmek arzu edilseydi, bu ifadeye namzet kelimelerden biri herhâlde takvâ olurdu. Takvâ, daima ilâhî müşâhedenin altında olduğunu düşünerek yaşamak. Peygamberimiz’in risâletten önceki hayatı da takvâ idi. Bu sebeple sıfatı el-Emîn idi. O güzel ahlâka, o takvâya nûr-i Kur’ân tâc oldu. Risâletten önce Rasûlullah Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ne yapacağını […]

Continue reading »
1 3 4 5 6 7 248