İLK MUHÂCİRLER

Âdem SARAÇ vardisarac@yahoo.com.tr Bilindiği gibi Mekke’den Medine’ye hicret kafilesinin başını çeken ilk muhâcir, Hazret-i Ebû Seleme Abdullah bin Abdulesed el-Mahzûmî -radıyallâhu anh- idi.1 Mekke çilesi içinde, sıkıntı üzerine sıkıntı çeken bu seçkin sahâbe; bir yolunu bulup hicret ederek Kuba’ya varmıştı. Onun ardından da diğer sahâbîler; duruma göre birer, ikişer, üçer, beşer, kafileler hâlinde hicret etmeye başlamışlardı.2 Hazret-i Ebû Seleme, Peygamberimiz […]

Continue reading »

YÜCE SALTANAT

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Hâfızlık, yüce saltanat, Yetmiş kişiye şefâat, Anneye, babaya hil’at, Umrân eyler Kur’ân bizi… Hâfızlık, yoldur Allâh’a, Yâr eyler Rasûlullâh’a. Göklerden yüce dergâha, Mihmân eyler Kur’ân bizi…

Continue reading »

AYASOFYA’NIN ZİNCİRLERİNİN KIRILMASINA TARİH

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Rabbim ettin ihyâ, Lutfunla bu mihrab, Döndü nur faslına… «Tıpkı Ayasofya Gibi dönsün yâ Rab, Milletim aslına…» 1441 Tazelendi sanki nebevî muştu, Bir millet zinciri kırmaya koştu… Müthiş manzarayla doğdu tarihi: «Tekbirlerle yine İstanbul fethi…» 2020 تكبيرلرله يينه استانبول فتحى ٢٠٢٠ طبقى اياصوفيه گبى دونسون يا رب؛ مـِلّـتـم اصـليـنـه… ١٤٤١

Continue reading »

YETER!

Zahit GENÇ genczahit@gmail.com   Bakarsın ki bir gün, bu ömür bitmiş, Uyan nefsim uyan, bu gaflet yeter! Yıllar bir su gibi çağlayıp gitmiş, Uyan nefsim uyan, bu gaflet yeter! Mezarcı durmadan toprağı kazar, Kabristana bir bak, her yanı mezar, Ölüm bize yakın bir nefes kadar; Uyan nefsim uyan, bu gaflet yeter! Şu dünyadan; «Bir tat alayım.» dedin, Hiç doymak bilmedin, […]

Continue reading »

MALAZGİRT DESTANI

Yusuf DURSUN yusufdursun66@gmail.com   Bin yetmiş bir yılı… Ağustos ayı… Fetih duâları sardı dünyayı. Dağlardan, taşlardan duyuldu tekbir, Dedem Korkut cevap verdi: «Allah bir!» Altaylardan kopup gelen çığ gibi, Saf tuttu yiğitler birer tığ gibi. Sanki Çin Seddi’nde kırk Kürşat’tılar, Canlarını yurt harcına kattılar. Bu savaşta Sultan da bir, er de bir, Şehidlere gökler de bir, yer de bir. İsteyen […]

Continue reading »

GÜL KOKULU AYASOFYA!..

Servet YÜKSEL servety@t-online.de   Baykuş nöbetlerinde, örümcek ağlarında, Köhnemiş Bizans gibi vîrandı Ayasofya… Gül kokulu bir yiğit en deli çağlarında, Fatih’ine sevdalı, hayrandı Ayasofya… Bahtım açılsın diye Kâbe’ye yüz sürüyor, Asırlar boyu fethin rüyasını görüyor, Tekbir sesleri, nurlar kubbesini bürüyor; Kılıç hakkı, ezandı, Kur’ân’dı Ayasofya… Bâtılın yorgunuydu Sinan’a boyun eğer, Minareler yükselir, her taşa eli değer, Vakfında yazılıymış Türk’ün kaderi […]

Continue reading »

«VAHDET» NEDİR?.. SORMA GÖNÜL!..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com   Can seyrinde, gör mecrâmı; «Hicret» nedir?.. Sorma gönül!.. Aşk ile yak, can çıramı; «Haslet» nedir?.. Sorma gönül!.. Ne softayım ne bir zâhit; Bu nur canım, bana mürşit!.. Her hâlime, tenim şâhit; «İbret» nedir?.. Sorma gönül!.. Öz rûhuma, yetmez elim; Bir «emânet», büktü belim!.. Gör, candadır son menzilim; «Hayret» nedir?.. Sorma gönül!.. Bezm-i candan gelir ahtım; Her […]

Continue reading »

«VAHDET» NEDİR?.. SORMA GÖNÜL!..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com   Can seyrinde, gör mecrâmı; «Hicret» nedir?.. Sorma gönül!.. Aşk ile yak, can çıramı; «Haslet» nedir?.. Sorma gönül!.. Ne softayım ne bir zâhit; Bu nur canım, bana mürşit!.. Her hâlime, tenim şâhit; «İbret» nedir?.. Sorma gönül!.. Öz rûhuma, yetmez elim; Bir «emânet», büktü belim!.. Gör, candadır son menzilim; «Hayret» nedir?.. Sorma gönül!.. Bezm-i candan gelir ahtım; Her […]

Continue reading »

ATLARA YOL ALIŞMASIN

M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com   Hakk’ın men ettiği; yalan, Söyleme dil alışmasın. Girip bahçe bağı talan, Eyleme dal alışmasın. Eğil kulak ver merâma, Senden saklıyı arama, Helâl dururken harama; Uzatma el alışmasın. Sakın, meyletme şirrete, Düşmesin gölgen sîrete, Alnından öpüp nefrete; Sarılma kol alışmasın. Cenkte ürküp yalpalayan, Okçusunu tepeleyen, Nalı düşmüş topallayan; Atlara yol alışmasın. Yenilmeden aşk yeise, Görülmez ışık […]

Continue reading »

EY OĞUL!

Kemal AKGÜL kemalakgul1903@gmail.com   Dikkat kesil şu fakirin sözüne, Yalan dünya bir acayip yer oğul! Câzibeli görünmesin gözüne, Hak ettiği kadar değer ver oğul! Sözümü hafife alma yanarsın, Yanlış yapar iyi yaptım sanarsın, Terse düşer doğruları kınarsın; Hakkı hak, bâtılı bâtıl gör oğul! Her işin bir kolay, bir sarp yanı var, Görünen bedenin gizli canı var, Sözün kapalısı hem ayânı […]

Continue reading »
1 2 3 4 5 236