HALİMİZ O’NUN HALİNE BENZİYOR MU? 1 FARKLI BİR SÜKÛT…

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi Hazret-i Mevlânâ buyurur: “Kalbi Allah sevgisi ile dolu olan Hazret-i Osman, hutbe okunacak yere oturdu, ikindi vakti yaklaşıncaya kadar, dudaklarını kapadı, sustu.” “Halife’nin o uzun sükûtu sırasında kimsenin; «Haydi söyle!» demeye yahut mescitten dışarı çıkıp gitmeye gücü ve kuvveti yoktu.” “Halkın bedevîsine de, cahiline de, âlimine de bir heybet düşmüştü. Mescidin içi de, damı […]

Continue reading »

26. Sayı Takdim

Nisan, bereketli yağmurların, yerde-gökte yeni bir canlılığın mevsimi. Bahar iklimi. Bu mevsim ve iklimde on beş asır önce lâtif bir tecellî ile gerçekleşen Kutlu Doğum (Mevlid Kandili), içinde bulunduğumuz yıllarda da yine baharda seyrediyor. Âdeta bütün varlık, o demlerde olduğu gibi şimdi de her yıl bir bahar neşesi içerisinde Peygamber Efendimiz’e «merhabâ» diyor. Belli ki yaratılmışların sebebi olan Hazret-i Muhammed […]

Continue reading »

ONLAR BÖYLE SEVİYORLARDI…2

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi Hayatın her safhasında kalbimiz, Allah Rasûlü’nü seyretmeli ve O’ndan aldığı akislerle huzur, feyiz ve istikamet kazanmalıdır. Ashâb-ı kiram, bu huzuru elde edebilmek için her şeyini feda ederek sînesinden: «Yâ Rasûlâllah! Canım, malım, her şeyim Sana feda olsun!» dedi. O’na muhabbet duyan âşıkların ömürleri, fânî cesetleri toprak olduktan sonra da, yüreklerindeki coşkun muhabbetlerinin ebedîliği içerisinde […]

Continue reading »

ONLAR BÖYLE SEVİYORLARDI

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi İmanın kapısı kelime-i şahâdettir. Kelime-i şahâdetin kapısı da Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’dir. Bize kelime-i şahâdeti îman ve İslâm için şart kılan Cenâb-ı Hak, bir bakıma o mübârek kelimede Hazret-i Peygamber’e karşı insanlığın sahip olması gereken bakış açısını ve muhabbet ölçüsünü en öz şekilde sergilemektedir. O, her şeyden önce Allâh’a «kul»dur. Ancak kullar […]

Continue reading »

24. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız, Geldik 24’üncü sayımıza. Yüzakı’yla iki yıl geçti. Üçüncü yılımıza yepyeni bir format ve dolu bir muhtevâ ile giriyoruz. Bu, bizim için büyük bir mutluluk. Ölümlü dünyada ölümsüz işler yapabilmek kadar güzel bir şey yok. Hayat ve ölümsüzlük, aslında bu noktadan inkişaf ediyor. Yani ölümsüz olanla diri olmaya çalışmak, şüphesiz ki bütün ölümlere yegâne çare. Bu bakış açısından hareketle […]

Continue reading »

Âhirzaman Hengâmında İstikbâle Hazırlık

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi Bu dünyadaki bütün yarınlar izâfî yarınlardır. Çünkü hepsi dünden ibaret olmaktadır. Dün olmayacak tek yarın, âhirettir. Gerçek istikbâlimiz, işte o yarında belli olacaktır. YARINA NE HAZIRLADIK? Malûm bu dünya bir imtihan dershanesi. Bu dershanede Cenâb-ı Hak bizleri peygamberleriyle, suhuf ve kitaplarıyla, kâinattaki azamet tecellîleriyle ve ilâhî sanat hârikalarıyla gece gündüz irşad ediyor. Bu irşadın […]

Continue reading »

23. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız, Takvimler, ömür sermayemizdeki seneleri birer birer harman ediyor. Bu harmanda insanlar, yaşadıklarını genellikle zamanın sırtına yüklemeye çalışıyorlar. Çünkü insanoğlunun yaratılışından itibaren en çok iç içe olduğu büyük gerçeklerden biri de zaman. Çünkü insanın ömrü zamanla mukayyet. Hiç kimse zamanın dışında değil. Ömrü dolduran bütün hayat manevraları hep zamana bağlı. Bu yüzden pek çok kimse, anlatacaklarına «aah zaman, ah!» […]

Continue reading »

Muhabbet İmtihanı

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ MECÂZÎ AŞK – HAKİKÎ AŞK Gönlümüze huzur veren bütün sevgi ve muhabbetlerin çıkış ve varış noktası, bir bakıma etrafında hâle olması gereken yüce eksen, ilâhî muhabbet ve mârifettir. Zira muhabbet ve mârifet, yaratılış sebep ve sırrımızdır. Bu itibarla; Gönlümüzdeki muhabbet tecellîleri, ilâhî muhabbet ve mârifet Kâbe’sine yöneldiği ölçüde bizi büyük vuslata nâil edici vesileler hâline […]

Continue reading »

22. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız, Bize ait güzel insanlar, güzellikler ve hakikatler; hâfızalarımızda, dimağlarımızda ve gönüllerimizde var oldukça milletler arenasında varlığımızı sürdürmemiz mümkün olur. Eğer onlar, o keyfiyetler ve o değerler sadece kitaplarda ve satırlarda kalırsa, onların ilim, irfan ve medeniyet cennetlerine nail olamayız. Çünkü ancak onları iç dünyalarında her daim yaşatabilenler dış dünyada da diri kalabilirler. Dolayısıyla onları, unutma ya da sırt […]

Continue reading »

Muhabbet Ömrü – Tasavvuf ve Hazret-i Mevlânâ

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi Kur’ân-ı Kerîm bendesiyim ben yaşadıkça, Yalnızca Muhammed yolunun toprağıyım ben! Bundan öte bir söz dese her kim, karışıkça, Israrla şikâyetçiyim ondan ve o sözden!.. Hazret-i Mevlânâ [Nazmen terc.: Seyrî] MUHABBET ÖMRÜNE MAZHAR OLANLAR Her şeyin uzun veya kısa belli bir ömrü vardır. Zaman değirmeninde tükenir ve nihayet biter. Böylece insanlar, sistemler, felsefeler vesâire hepsi […]

Continue reading »
1 220 221 222 223 224