Ehl-i Sünnet Müdâfii ABDÜLMECİD SİVÂSÎ

YAZAR : Can ALPGÜVENÇ alpguvenc@gmail.com Bu ay sizlere; “Padişahımız Hazretleri, eğer devletinin uzun ömürlü olmasını istiyor, dünya ve âhiret saâdetini kazanmayı talep ediyorsa, ulemâ ve meşâyihle meşveret etmeli. Çünkü garazsız olan âlimler, Cenâb-ı Allâh’ın cemal ve kemal sıfatının aynalarıdır.” diyerek, hükümdarların ilim sahipleriyle istişâre etmeleri gerektiğini söyleyen bir Hak dostundan, Abdülmecid Sivasî Hazretleri’nden söz açacağım. 1563 yılında Tokat’ın Zile kazasında […]

Continue reading »

KİM NE DERSE DESİN; MÛCİZE ZÂHİR!

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) O’nu hiç anlamayanlar; «O, sihirbaz!» dediler, Fark edenler; «Eşi yok, öylesi mümtaz!» dediler. Dış cenahtan, çamur olsun diye «kâhin» dendi, Tertemiz gördü bakan; «Yok O’na dengin» dendi… Vasfa kalkıştı hasudlar, O’na; «şâir» diyerek, O’nu anlattı Kelâm; «Mûcize zâhir!» diyerek… Yaydılar kahpe hasımlar, «delilik» yaftasını, «Görmedik biz» dedi ashab; «Bu akıldan hasını!» Ne demiş bakma […]

Continue reading »

HEP SEN VARSIN!..

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) tali@yuzaki.com -CELİL (Halil GÖKKAYA)ya Nazîre- Âdem’den âleme… Hakk’ın İhsânında hep Sen varsın… Her şahâdetinde, halkın Îmânında hep Sen varsın… Şâhısın iki cihânın, Sen’de ahlâkı Kur’ân’ın… Ümmete Hak Teâlâ’nın Fermânında hep Sen varsın… O en güzel sîmâ Sen’de… Şefâat-i uzmâ Sen’de, Raûf, Rahîm, esmâ Sen’de… Kur’ân’ında hep Sen varsın… Baharlar, Sen’i fısıldar, Pınarlar, Sen’le şırıldar, […]

Continue reading »

KULDA DERMAN ARADIK

ŞAİR : Şerif Fatih AKKÂĞIT fatihserif@gmail.com Yaradan, sabredene yokları var eyledi… Kulda derman aradık, kolayı zor eyledi… Has bahçede dikenler, gül diye koklanınca, Bülbüller aşka küsüp terk-i diyar eyledi… Gönül şükrü bırakıp isyana yönelince, Mevlâ, gülen gözleri kanlı pınar eyledi… Fikrimiz ile yoldaş olunca çaresizlik, Kalpler şüpheyle doldu, akıl firar eyledi… Hoş sedâlar, figāna bırakınca yerini, Dile gelen kuzgunlar gönlü […]

Continue reading »

GÜL ÖZÜNDE BUL O NÛRU…

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Dost’tan inen her âyetin; Gül kokulu rahmeti var!.. İhlâs yüklü bu hicretin; Dost’a akan hikmeti var!.. Tâif’te mi Gül elemi? Uhud, gördü her matemi!.. Gel idrâk et bu âlemi, Arzdan Arş’a ibreti var!.. Gül solar mı hoş dilekte? Nefs elenir bu elekte!.. «Umut» diyen her emekte, Bir kulluğun heybeti var!.. Nedir kibir, haset, nefret? Bir […]

Continue reading »

GÜZELE ÇAĞRI

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com> Sarardı yapraklar, döküldü gazel; Değişip mevsimler güz olmadan gel… Gün geçtikçe daha kötüye doğru, Çoğalıp yaralar yüz olmadan gel… Ham çıktı, toprağa diktiklerimiz, Diken açtı kalbe ektiklerimiz, Ne hasretle başa çektiklerimiz, Düşman maşasında köz olmadan gel… Gittikçe büyüdü hasret kervanı, Tipi, boran yazda sardı dört yanı, Kirli eller öksüz koydu vatanı, Budanan kol, bacak, […]

Continue reading »

RUBÂÎ

ŞAİR : Memduh CUMHUR memduh47@hotmail.com Her zerreye bak gözleri âhû diyerek, Dağlar eğilir rüzgâra yâ Hû diyerek, Leylâ’yı arar, kendini görmez Mecnun; Aşkın pınarından bir içim su diyerek… Vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûl

Continue reading »

AZİZ PEYGAMBERİM

ŞAİR : Mehmet BAŞ mehmetbas51@hotmail.com Kadehler dolusu kinle nefreti, İçenler anlamaz Sen’in yolunu… Yoktur îmansızın zerre izzeti, İtler bahçemizden çeksin kolunu!.. Çağdaş soytarılar hep aynı tipte, Cambazlık yaparlar hepsi bir ipte, Her akşam bir şişe zıkkım içip de, Şaşırıp dururlar sağı solunu… Çamurdan herifler sıçrar mihrâba, Dönsünler cümlesi hemen türâba, Yıkılsın evleri olsun harabe, Hak âciz bırakmaz elbet kulunu… Âlemin […]

Continue reading »

BİR YER

ŞAİR : Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com Öyle bir yerde ikāmet etsem; Ki ne ben kimseyi bilsem ne de bir kimse beni. Hürr ü mutlak yaşasam dünyâda, Görmeden, bilmeden ardımdan atıp söyleneni… Öyle bir yerde ikāmet etsem; Ki ne uymam gereken örf, ne erkân olsa… Yaşasam gāilesiz bir hâlde, Tavr-ı rindâneme ankā dahi hayrân olsa… Öyle bir yerde ikāmet etsem; Ki ne […]

Continue reading »

SEN’İ BİLEN SEN’İ SEVER…

ŞAİR : Edip Ali YAZGAN edipaliyazgan@hotmail.com Tanıtmak yüce muradın, Sen’i bilen Sen’i sever… Hem Rahmân hem Rahîm adın, Sen’i bilen Sen’i sever… Duyduğum bin türlü seste, Kelâmın en güzel beste. Rızık verdin her nefeste, Sen’i bilen Sen’i sever… Aldanmadan başka söze, Yönümü çevirdim öze. Sanatın konuşur göze, Sen’i bilen Sen’i sever… Mü’minleri kardeş kıldın, Birbirine sırdaş kıldın, Rahmetini güneş kıldın, […]

Continue reading »
1 200 201 202 203 204 222