O’NU ALLAH, SEVDİ; ÂLEMLERE RAHMET OLARAK GÖNDERDİ…

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi O Hidâyet Güneşi’ni Balçıkla Sıvamak Ne Mümkün! O’NU ALLAH, SEVDİ; ÂLEMLERE RAHMET OLARAK GÖNDERDİ… GÜZEL AHLÂKIN MÜCESSEM HÂLİ Cenâb-ı Hak, âyet-i kerîmelerde Fahr-i Kâinat -sallallâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’i şöyle tarif buyurmakta: وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظٖ۪يمٍ “(Ey Rasûlüm) Şüphesiz ki Sen yüce bir ahlâk üzeresin…” (el-Kalem, 4) وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَم۪ٖينَ “(Rasûlüm!) Biz […]

Dünya, O’na Muhtaç; İNSAN, O’NA ŞÜKRAN BORÇLU…

YAZAR : Sami GÖKSÜN Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’i iyi tanımak ve O’nu anlamak, müslüman olarak öncelikli vazifemizdir. O’nu insanlara en güzel anlatan ve tanıtan, yüce kitabımız Kur’ân-ı Kerim’dir. Muallim Naci’nin ifadesiyle Kur’ân; «Dest-i kudretle yazılmış bir hilye»dir. Yani Efendimiz’i bize bütün yönleriyle tanıtır. O’nu tanımaya Âl-i İmrân Sûresi’nin 164. âyetiyle başlayalım: “Andolsun ki; içlerinden, kendilerine Allâh’ın âyetlerini […]

KUREYŞ’İN İSLÂM FOBİSİ

YAZAR : Yard. Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com İslâm’ı tehlikeli görmek ve ondan korkmak, İslâm’ın kendisi kadar eskidir. Hepsi de İslâm’ı (Allâh’a itaat edip teslim olmak) getirmiş olan peygamberler, gönderildikleri toplumların özellikle ileri gelenleri tarafından illegal ve yıkıcı kişiler olarak görülmüş ve başkalarına öyle takdim edilmişlerdir. Çünkü peygamberler, toplumda yerleşmiş olan bozuk alışkanlık ve uygulamaları hedef alıyorlardı. Ancak özünde bozuk […]

GÜL ÖZÜNDE BUL O NÛRU…

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Dost’tan inen her âyetin; Gül kokulu rahmeti var!.. İhlâs yüklü bu hicretin; Dost’a akan hikmeti var!.. Tâif’te mi Gül elemi? Uhud, gördü her matemi!.. Gel idrâk et bu âlemi, Arzdan Arş’a ibreti var!.. Gül solar mı hoş dilekte? Nefs elenir bu elekte!.. «Umut» diyen her emekte, Bir kulluğun heybeti var!.. Nedir kibir, haset, nefret? Bir […]

AZİZ PEYGAMBERİM

ŞAİR : Mehmet BAŞ mehmetbas51@hotmail.com Kadehler dolusu kinle nefreti, İçenler anlamaz Sen’in yolunu… Yoktur îmansızın zerre izzeti, İtler bahçemizden çeksin kolunu!.. Çağdaş soytarılar hep aynı tipte, Cambazlık yaparlar hepsi bir ipte, Her akşam bir şişe zıkkım içip de, Şaşırıp dururlar sağı solunu… Çamurdan herifler sıçrar mihrâba, Dönsünler cümlesi hemen türâba, Yıkılsın evleri olsun harabe, Hak âciz bırakmaz elbet kulunu… Âlemin […]

KUR’ÂN’DA RAMAZAN, RAMAZAN’DA KUR’ÂN

YAZAR : M. Nihat MALKOÇ mnm61@hotmail.com Gönül ufuklarımızın güneşi olan Ramazan, içimizi aydınlatıyor. Rûhumuz kirlerinden günbegün arınıyor. Yıl boyunca çoraklaşan ve çölleşen gönül bahçelerimiz, Ramazan ikliminde yeşeriyor. Gönüllerimiz, insan sevgisiyle büyüdükçe büyüyor; âdeta kâinâtı kuşatıyor. İçimizde sürüp giden yangınlar, duâların sağanağında sönüyor. İçimizdeki isler Kur’ân’ın cilâsıyla kayboluyor. Ramazan, rahmet semâlarından müjdeler getiriyor bizlere. Rasûlullâh’ın gül kokan selâmını; «Başüstüne!» deyip şeref […]

HANGİ PRİZE BAĞLI?

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com İnsanlık harmanında yok yok. Müsbet-menfî / olumlu-olumsuz her şey var. Savaşlar, barışlar. Zulümler, adaletler. Gaddarlıklar, merhametler. Bin bir zıtlık, bir arada. Onun için şaşırtıcı hâdiseler, haddinden fazla. Normal gidişâtın içinde hiç beklenmedik menfîlikler veya müsbetler de olabilmekte, ummadık tıkanmalar veya açılımlar da. Bunların çeşidi kadar haykırışlar da çeşitli: ‒Yahu ilimden cehalet doğar mı? […]

Kur’ân-ı Kerim’den Eğitim Prensipleri -10-

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com AKLI, SARHOŞLUKTAN KORUMAK… -2- Şarabın îcâdının, Türk ve dünya edebiyatında yer alan bir efsânesi vardır. Hazret-i Âdem veya Hazret-i Nuh, asmayı diktiğinde, yani üzüm ziraatine başladığında; şeytan gelip o asmanın toprağı üzerinde sırasıyla; tavus, aslan, maymun ve hınzır keser ve kanını akıtır. Bundan dolayı, insanlara vereceği vesveseyle üzümden yapılacak olan şarabı içenlerde bu hayvanların […]

TEVBE İSTİĞFÂR EYLE!..

Ahmet ARSLAN arslanahmet52@hotmail.com Kötülükten kaçıp da, Tevbe istiğfâr eyle!.. Ellerini açıp da, Tevbe istiğfâr eyle!.. De ki: «Allah» birdir, bir, Yıkılsın gitsin kibir!.. Beklerken bizi kabir; Tevbe istiğfâr eyle!.. Rahmân, Rahîm’e dayan, O’nun nûruyla boyan, Ölmeden önce uyan, Tevbe istiğfâr eyle!.. Allâh’ın yoluna gir, Kalmasın içinde kir! Sen de «şahâdet» getir, Tevbe istiğfâr eyle!.. Duâ et inle, inle, Kur’ân’ı oku, […]

Câhiliyye Şiddetinin İlâcı KUR’ÂN VE SÜNNET’İN RAHMET İKLİMİ…

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi AİLE SIRRI Cenâb-ı Hak; ehadiyyeti, tekliği Zâtına mahsus kıldı. Yarattığı her şeyi çiftler hâlinde halk etti. İnsanı da erkek ve kadın olmak üzere, bir çift hâlinde yarattı. Erkek ve kadını; Zâtının / kendinin adıyla birbiriyle nikâhlayarak, aile müessesesini teşkil etti. İnsanlık, Hazret-i Âdem ve Havvâ Vâlidemiz’in Allah adına kurdukları ilk aileden helâl ölçülerle neş’et […]

1 44 45 46 47