SON KALEMİZ: AİLE

Erkam TV’de Münir ARIKAN ile Aile Medeniyetimiz Programı   Münir ARIKAN: –Muhterem Efendim, dünyada en sağlam kalemiz ailemize karşı topyekûn bir saldırı var. Medeniyetimizde ailenin değeri nereden geliyor? Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi: –Aile insanlara ait bir keyfiyettir. Diğer mahlûkatta böyle bir keyfiyet yoktur. Onlar serbesttir. Ailenin düzgünlüğü, toplumun şahsiyet ve haysiyetidir. Toplumlar dâimâ fazîletli ailelerle terfî etmişlerdir. Cenâb-ı Hakk’ın rızâsı […]

Continue reading »

YASLI ASYA

Olcay YAZICI Istırap kasîdesi, çölde susuz nilüfer İlenmez kaderine gazâ yolunda nefer Mirastır gözyaşları, Âdem ile Havvâ’dan Hisse almış kıssadan, Tûr dağında Mûsâ’dan Müjdeleyen esenlik: efsunlu ateş-gülü Direndirir, diriltir; Ibrâhim tevekkülü Eyüp’ün sabrı vardır, Yûsuf’un imtihânı Mazlumların feryâdı, kuşatır tüm cihânı Leylâ mecaz bir sevdâ, Mecnûn ilâhî âşık Aydınlatır zindanı Şark’tan yükselen ışık Belirir büyük günde, kim kudretli, kim garip? […]

Continue reading »