HUDUT BİLMEZ GÖNÜL FETHİ!..

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Dün en gālip tecellîler, Bugün ürkek temennîler… O dev yangınlar ardında, Kalanlardır tesellîler… Yanık, hasretli ufkumda, Tüter haşmetli mâzîler… Sekiz aylık güzergâhtan, Koşup gelmişti gāzîler, İbâdet, hizmet aşkında, Fenâ bulmuş fedâîler… Uçup gelmişti şahsiyyet, Edep timsâli sûfîler… Saâdet asrıdır sanki; Muhâcirler, sahâbîler… Hudâ’dan bekleyip ecri, Cihan yurdunda hasbîler… Kulak ardında kalmıştır, Tereddütler ve mânîler… […]

Continue reading »