ANADOLU MÜSLÜMANLIĞI

YAZAR : H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com Çocukluğumda, memleketimizin âlimlerinden Hacıveyiszâde Mustafa Efendi’nin mücadelesi ve yüksek ahlâkına dair bir hâtıra duymuştum. Tek parti döneminde dînî ilimlerin okutulması yasaklanınca; Islâh-ı Medâris mektebinin müderrisi Hacıveyiszâde Mustafa Sabri Efendi, evinde ve imkân bulduğu her yerde talebe okutmaya devam eder. Tabiî şüpheli olduğundan dolayı, devamlı takip edildiği için, zaman zaman yakalanır ve ezâ-cefâya uğrar. Fakat […]

Okumaya Devam Edin...;