SALGIN, ATEŞTİR; YAKITSIZ SÖNER!

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Aşere-i mübeşşereden Ebû Ubeyde bin Cerrâh -radıyallâhu anh-, 583 yılında Mekke’de doğdu. İlk müslümanlardandır. Kureyşli müşriklerin ağır baskı ve işkencelerine maruz kaldı. Bu baskılardan kurtulmak maksadıyla Habeşistan’a hicret eden ikinci kafilede yer aldı. Bir müddet sonra Mekke’ye döndü. Ardından da Medine’ye yerleşti. Müslümanların önde gelenlerindendi. Bedir ve Uhud savaşlarında kahramanca cihâd etti. Askerî ve idârî zekâsıyla, […]

Continue reading »

GÖRÜNMEZ OK: BİYOTERÖR!

Ömer Sâmi HIDIR samihidir@gmail.com Tarihçi İbn-i Batuta, kaleme aldığı bir eserde Çin’den yayılmaya başlayan bir vebâ salgınından bahsetmekte. 1387 yılında ortaya çıkan bu salgın, bugün de yaşadığımız salgının merkezi kabul edilen Wuhan bölgesinden çıkmakta. Avrupa’ya kadar yayılan ve 150 milyon kişinin ölümüne sebep olan bu hastalık esnasında «karantina» bilinmiyordu. Avrupa; hasta olan insanlara, içine şeytan girmiş bir kişi olarak muamele […]

Continue reading »

«ŞÂHİDİZ YÂ RAB!»

Z. Özlem ABAY o.abay@hotmail.com “«Hazır bulunmak, haber vermek, bilmek, gözlemek, görmek» anlamlarındaki şahâdet kökünden türeyen şâhit, fıkıh terimi olarak bir olaya veya duruma tanık olan veya tanıklık eden kişiyi ifade eder.” (TDV İslâm Ansiklopedisi) Şâhitlik etmeye geldiğimiz bu dünyada; “Allah’tan başka ilâh bulunmadığına ve Hazret-i Muhammed -sallâllâhu aleyhi ve sellem’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna ŞÂHİDİZ YÂ RAB! Tüm kötülüklerden/şeytandan/nefsimizden […]

Continue reading »

TÂZİYE

Bir asrı aldı sırtına, sığdırdı deftere, Bir kuş misal yöneldi üç aylarda göklere; Allâh’a uçtu aşk ile mîrac sabâhı o, Koymuştu çünkü kalbine, haydin felâhı o… (SEYRÎ) Aziz Bayraktar Kur’ân Merkezi’mizin bânîsi ve Bir Gönül Derneği’mizin hayırseverlerinden ve daha birçok hayrat sahibi, hamiyetperver işadamı ve bir asırlık çınar olan vakıf insanı; Hacı Aziz BAYRAKTAR 22 Mart 2020 günü Rahmet-i Rahmân’a […]

Continue reading »

UZAKTAN KUMANDALI ARABA

Fahri SARRAFOĞLU sarrafoglufahri@gmail.com Remzi Bey, emekliliğin tadını çıkarıyordu. Uzun yıllar çalışmış nihayet emekli olmuştu. Öyle ya biraz da gezip, tozsundu canım. Artık torunları da vardı, onlarla daha çok vakit geçirmeyi plânlıyordu. İşte bu düşüncelerle Fatih’ten kalktı Eminönü’ne doğru yürümeye başladı. Orada Tahtakale’ye uğrayacak, torununa oyuncak alacaktı. Hem de gezmiş olurdu fena mı? Tahtakale’ye gelince kafası karıştı, her tarafta bir bağırış […]

Continue reading »

PANDEMİ VAR fakat PANİK YOK!..

Uzm. Dr. Abdurrahman SARMIŞ asarmis@gmail.com Çin’de başlayan Covid-19 salgını artık bir «pandemi» hâlini aldı. Pandemi «kıtalararası salgın» demek ve bu virüs bütün dünya için bir tehdit. Resmî rakamlara göre 1,5 milyar nüfusa sahip Çin’de 80 bin küsur vak‘a görülürken 3.000 küsur kişi hayatını kaybetti. Yani Çin’de yaklaşık % 3.75’lik bir ölüm oranı görülmekte. Ancak en çok ölüm sayısı görülen İtalya’nın […]

Continue reading »

«RAMAZAN’DA KULLUK ENDİŞESİ!»

Ali AĞIR aliagir70@gmail.com Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan geliyor. Samimî ve ihlâslı müslümanlar, heyecan ve sevinç içinde bereketi ve birçok güzelliği barındıran Ramazân’ı bekliyorlar. Her yıl olduğu gibi, bu Ramazan öncesi de yüreğimde; heyecanıma ve sevincime eş değerde, beni sık sık düşündüren ve yüreğimin ortasına gelip oturan, dağ gibi hüzün ve endişeler mevcut. Bizler için; kıymetli biri evimize misafir olacağında, […]

Continue reading »

O MÜJDEDEN…

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Cihanda tehlikeler fazlalaştı yâ Rabbi!.. Bugün virüs ve figan doldu taştı ya Rabbî! Zor anda Ahmed’e mîraç ki eyledin müjde; O müjdeden, yine ver kutlu bir devâ, bize de!.. mefâilün / feilâün / mefâilün / feilün (fa’lün)

Continue reading »

KUR’ÂN’DAN İKTİBAS İLHAMLAR -39- BİZİ HAYIRLA DENE!..

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) وَاكْتُبْ لَنَا ف۪ي هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاٰخِرَةِ اِنَّا هُدْنَٓا اِلَيْكَۜ “Bize dünyada da âhirette de iyi ve güzel olanı takdir buyur. Şüphesiz biz Sana yöneldik, Sen’in yolunu tuttuk…” (el-A‘râf, 156, Hazret-i Musa’nın duâsından) Dergâh-ı izzetine, Geldik yine bu sene, Yâ Rab, iki cihanda, «Vektüb lenâ hasene!..» Bize iyilikler yaz! Bizi hayırla dene!.. Yâ Rab!.. Bizi […]

Continue reading »

AF DİLE RABBİM’DEN, BİR HÜSN-İ ZANLA!

Zahit GENÇ genczahit@gmail.com   İnce ince düşün, vicdanına sor: «Bugün Allah için ne yaptın nefsim?» Bil ki; bu hayatın hesabı çok zor, Ömür gelip geçer, bak mevsim mevsim! Nasıl akıp gider, hayat ırmağı? Söyle ömrün hangi mevsimindesin? Düşündün mü sen hiç kara toprağı? Kesilecek bir gün senin de sesin! Bir bakarsın hayat durur ânîden, Baharın kaybolur, gelir sonbahar! Bir umut […]

Continue reading »
1 2 3 4 168