DERMÂN O (C.C.)

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Dermân O, gönüller daralınca, Bir müjde O, biz hüzne dalınca. Feryâda medet, sancıya rahmet, Mevlâ O, keder faslı çalınca. Her hastalığın O’nda şifâsı, Mîraç yaşatır, Arş’a alınca. Allah’tır O, her derde tesellî, Ummandır O, sahrâya salınca. Şükreyle a Seyrî, O’na sonsuz, Rahmân O Rahîm, can bunalınca…  

Okumaya Devam Edin...;

GAZEL

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com   Can bülbülü, daldan dala sekmek mi dilersin? Her goncaya, dil derdini dökmek mi dilersin? Bilmem ki neden, her gece feryâd ediyorsun, Bir gonca gülün derdini, çekmek mi dilersin? Dalgın bakıyorsun, niyetin bahçene yoksa, Leylâk ile sümbülleri dikmek mi dilersin? Güllerde vefâ yok, diye vazgeçme sakın sen! Gönlünde biten gülleri, sökmek mi dilersin? Hiç anlayabilmez […]

Okumaya Devam Edin...;

ZAMÂNE

M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com   Şîrâzesi bozulan zamâne hâkiminin, Dudaklarında riyâ, sözlerinde yalan var. Âlicenap görünen vâriyetli kiminin, Üstünde kutnu kumaş, ceplerinde yılan var. Aydınlanırken batı, irfânıyla doğunun, Kulu oldu toprağın, altında bulduğunun. Yeryüzünün üstünde, sekenlerden çoğunun, Ayaklarında nalça, sırtlarında palan var. Çaldığı bahçedeki meyvelerin tadına, Varmak için kan döker mazlumun feryâdına. Kazancına daha çok, kazanç katmak adına, Yetimin gözyaşını […]

Okumaya Devam Edin...;

Gül Mevsimi Bu Mevsim

ŞAİR : Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com   Gönül bahçemde açar her dem Lâle, her dem Gül… «Bezm-i-elest»te vefâ, bir dem ağla bir dem gül… İnancımdır aşkımdır, sevdiğim gül ve lâle, Hamd eder, şükrederim bulunduğum bu hâle… Bu demleri sorarsan, bu demler gül demidir… Sorsam söylemez bülbül, bütün sır gülde midir?.. Bu mevsim başka güzel, bu mevsim başka tatlı. Ayrılmaz ebed-ezel, muhabbet […]

Okumaya Devam Edin...;

GÖNÜL BORCU

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Yere düşmüş ezilen bir sürü mazlûmu görüp, Istırap paylaşacak bir ciğerin var mı gönül? Ulaşır her yaranın dert ile feryâdı sana, Fukarâ kullara şefkat kilerin var mı gönül? Hep berâber bu gönül borcunu îfâya hazır, Kara gün dostu olan bir neferin var mı gönül? Vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün (fâilâtün) (fa‘lün)

Okumaya Devam Edin...;

RUBÂÎ

ŞAİR : Memduh CUMHUR memduh47@hotmail.com Evlâd-ı Rasul bâtıla münkād olamaz, Mahşerde Yezid kavmine imdâd olamaz. Dünyâda değil, ehline ukbâda bile, Feryâd-ı Hüseynî gibi feryâd olamaz… vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûl

Okumaya Devam Edin...;