ARAP ŞİİRİNDEN TERCÜMELERLE CÂHİLİYYE HAYATINDAN KESİTLER -11-

Harun ÖĞMÜŞ Yeşkür Oğulları’ndan meçhul bir fert, öldürdüğü kişilerin kabîlesi intikam yoluna gitmesin diye şöyle gözdağı veriyor: أَلَا أَبْــــلِــغْ بَـــنِـــي ذُهْـــلٍ رَسُـــولاً وَخُــصَّ إِلَـى سَـرَاةِ بــَنِــي الْـبُطَـاحِ بِــــأَنَّـــــا قَــــدْ قَـــتَـــلْــنَـــا بِــالْــمُــثَـــنَّـــى عَــبِــيـــدَةَ مِــنْــكُــمُ وَأَبَــا الْــجُــلَا حِ فَـــإِنْ تَـــرْضَــوْا فَــــإِنَّــا قَـــدْ رَضِـيـنَا وَإِنْ تَـــأْبَـــوْا فَــــأَطْــــرَافُ الـــرِّمَـاحِ مُــقَـــوَّمَـــةٌ وَبِـــيــــضٌ مُــــرْهَـــفَــــاتٌ تُـــتِــــرُّ جَــــمَـــاجِـــمــاً وَبَـــنَـــانَ رَاحِ Bir haber gönderin Benî Zühl’e, İçlerinden Benî Bütâh’a […]

Continue reading »

ARAP ŞİİRİNDEN TERCÜMELERLE CÂHİLİYYE HAYATINDAN KESİTLER -3-

Harun ÖĞMÜŞ Araplar diyet almayı haysiyet kırıcı bulurlar, mutlak öç almak isterlerdi. Amr bin Ma‘dîkerib, öldürülen üvey kardeşi Abdullâh’ın diyetini alması hususunda kendisine yapılan ricaları kabul etmek üzereyken iken bacısı Kebşe’nin aşağıdaki şiiriyle öç alma yolunu tutmaya mecbur olmuştur: Kardeşim öldüğü gün kavmine salmış bir ulak, Ve demiş: «Satmayın aslā beni mal-mülk alarak! Almayın hırs ile birkaç deve, kātillerden, Bir […]

Continue reading »