ÖNCELİK

CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com Bu kısa hayatla, bir uzun telâş, Dünya mı, ahret mi önceliğin ne? Ahşabın yerini alsa da talaş, Eser mi, zahmet mi önceliğin ne? Küçük ihmal, büyük dertler açıyor, Orda herkes birbirinden kaçıyor, Dâr-ı bekā yolu burdan geçiyor; Gayyâ mı, cennet mi önceliğin ne? Tedbirin bacası kalmış kurumda, Gönüller esniyor, kafalar kumda! Neyi kurtarırsın âcil durumda, Îman […]

Continue reading »

MÎRÂS-I NEBÎ…

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Sahâbe-i kirâmın önde gelenlerinden Ebû Hüreyre Abdurrahman bin Sahr ed-Devsî -radıyallâh u anh- Yemen’de doğdu. Tanınmış bir aileye mensuptu. Babası o küçükken vefat etti. Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh- hicretten sonra müslüman oldu. İslâmiyet’i kabul ettikten sonra dünya muhabbeti kalbinden silindi. İlim halkalarında bulundu, düşmanla çarpıştı. Hazret-i Ömer -radıyallâhu anh- halîfe olduğunda, Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh-’ı Bahreyn’e […]

Continue reading »

KUR’ÂNÎ TÂLİMATLAR -23- İSLÂM’DA ZARÛRETLER

Yazar: Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi ÎMÂNIN BEDELİ Cenâb-ı Hakk’ın bizlere meccânen nasîb eylediği îman nimetine ne kadar şükretsek azdır. Bizler müslüman bir toplumda, müslüman aileler içinde dünyaya geldik. Sâbikûn-i evvelûn yani İslâm ile müşerref olmakta en önde olan zayıf, köle ve fakir Mekkeli müslümanlar ise; îman nimeti için çok büyük bedeller ödediler. İslâm düşmanlarının nice işkencelerine tahammül ettiler. Meselâ; Müşrikler […]

Continue reading »

TEBLİĞİN VECDİ ve İSTİĞRÂKI

Yazar: Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi ASHÂB-I KARYE Yâsîn-i şerîfin ikinci sahîfesinde Cenâb-ı Hak, Ashâb-ı Karye’yi bizlere bildirmektedir. “Onlara, şu şehir halkını misal getir! Hani onlara elçiler gelmişti.” (Yâsîn, 13) Kur’ân-ı Kerim; bizlere bildirdiği kıssaları, ekseriyâ şahıs ve mekân isimlerine, tarih ve sayılara fazla temas etmeden, ibrete ve hikmete teksif olarak anlatır. Müfessirler ise; muhtemelen müslüman olan ehl-i kitâba sorarak, bu […]

Continue reading »

RÛHUNDAN RAHMET TAŞIRAN BİR MÜ’MİN…

YAZAR: Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّٓا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Kıymetli dostumuz ve ağabeyimiz Hacı Ahmet ZİYLAN Beyefendi, geçen ay rahmet-i Rahmân’a kavuştu. Ona Allah’tan rahmet, ailesine sabr-ı cemîl, bütün yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Duâmız; Mekânı cennet, makamı âlî olsun. Rabbimiz, sâlihlerle haşreylesin, Peygamber Efendimiz’e komşu kılsın. Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-; “Doğru sözlü, dürüst ve güvenilir tüccar; nebîler, […]

Continue reading »

ZARÛRET NEDİR? NE DEĞİLDİR?

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM Cenâb-ı Allah; bizlere dünyada saâdetin, âhirette de cennetin anahtarı olan kaideler manzûmesini bildirmiştir. İlâhî tâlimatlar, emirler, yasaklar, helâller, haramlar, hayat ölçülerimiz… Rabbimiz; bize sonsuz merhametinden dolayı, bu emir ve yasaklarının tatbik edilemez hâle gelebileceği yahut tatbik edilmesinin ağır meşakkat verebileceği bazı durumlarda ise, bazı ruhsatlar da lutfetmektedir. Meşhur kaidedir: “Zarûretler mahzurlu şeyleri mubah hâle getirir.” Fakat […]

Continue reading »

MÜ’MİN, GEÇİM EHLİDİR

Doç. Dr. Mustafa CANLI canli20@hotmail.com Gelin tanış olalım, işin kolayın tutalım, Sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz! (Yûnus Emre) Kur’ân-ı Kerim âyetlerinde ve hadîs-i şeriflerde; mü’minde bulunması gereken ahlâkî vasıflar, tafsilâtlı bir şekilde yer almaktadır. Hakikatte bunların her biri, insân-ı kâmil olma yolunda, mü’minin imtisâl etmesi gereken köşe taşlarıdır. Mü’min; bu ahlâkî vasıfları hayatına tatbik ederek, tâbir câizse ilmek ilmek halı […]

Continue reading »

Mü’minlerin Annesi CÜVEYRİYE BİNT-İ EL-HÂRİS BİN EBÎ DIRÂR -radıyallâhu anhâ-

Nüseybe AKSOY Cüveyriye Vâlidemiz, Huzaa kabîlesinin Benî Mustaliḳ kolunun reisi Hâris bin Ebî Dırâr’ın kızıdır. Asıl ismi Berre’dir ve 607 yılı civarında doğmuştur. İlk evliliğini amcasının oğlu Müsâvi bin Safvân ile yapmıştı. Evliliği uzun sürmemiş, kocası Benî Mustalik Gazvesi’nde ölmüştür. Bu evliliğinden çocuğu da yoktu. ALLAH RASÛLÜ’NÜN CÜVEYRİYE VÂLİDEMİZ İLE EVLİLİĞİ Benî Mustalik kabîlesi müslümanların günden güne güçlenmesini hazmedememiş ve […]

Continue reading »

RASÛLULLAH -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’İN HİCRETİ -3-

Âdem SARAÇ vardisarac@yahoo.com.tr Hicret vakasını anlatan çok sahâbî vardır. Hazret-i Âişe Annemiz de, hicret hâdisesini en ince ayrıntılarına kadar anlatanların başında gelmektedir.1 Hazret-i Âişe Annemiz’in, Rasûlullah -aleyhisselâm-’ın hicretine dair anlattığı rivâyetler, «Hadis ve İslâm Tarihi» kaynaklarında çok büyük yer tutmaktadır.2 Rasûlullah -aleyhisselâm-’ın, Mekke’den çıkıp, Medine’ye hicret edeceğini Hazret-i Ebûbekir ailesi ile bir de Hazret-i Ali biliyordu. Onlardan başka hiç kimse […]

Continue reading »

188. SAYI TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız, İnsan yalnız yaşayamaz. İnsan dosta, dostluğa muhtaç. Bunu belki de aylardır yaşadığımız tecrid / mesafe şartları daha iyi hissettirdi bize. Kimseyle musâfaha bile edemiyoruz. Biz modern ve egoistçe sebeplerle birbirimizden, dostlarımızdan uzaklaştıkça, gelen ilâhî ceza da yine bir uzaklaştırma oldu sanki… Ya âhirette, işte orada çok daha muhtacız dostluğa. Kimin dostluğuna? Yardım edebilecek, bizim için çok şefkatli, çok […]

Continue reading »
1 2 3 4 5 165