Kur’ân-ı Kerim’den Eğitim Prensipleri -10-

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com AKLI, SARHOŞLUKTAN KORUMAK… -2- Şarabın îcâdının, Türk ve dünya edebiyatında yer alan bir efsânesi vardır. Hazret-i Âdem veya Hazret-i Nuh, asmayı diktiğinde, yani üzüm ziraatine başladığında; şeytan gelip o asmanın toprağı üzerinde sırasıyla; tavus, aslan, maymun ve hınzır keser ve kanını akıtır. Bundan dolayı, insanlara vereceği vesveseyle üzümden yapılacak olan şarabı içenlerde bu hayvanların […]

HİCRAN BU BAYRAM!

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Dünden bugün zor, Eller, alev, kor; Affeyle yâ Rab, Ak gonca mosmor! Her dalda çentik, Yaz-kış dikenlik; Gül yaktı bağda, Çöl ruhlu dipçik! Can bülbülüm, zâr, Dehşet zulüm var; Yâ Rab, şaşırdım, İnsan mı şunlar? Sessiz figan çok, Duymaz kulak tok; Yâ Rab, kırılsın, Dost öldüren ok! Fer yok hilâlde, Âciz, melâlde; Yâ Rab, […]

BİR HABERİN VAR MI?..

Zahit GENÇ zahitgenc@gmail.com Günah yüklü zalim nefsim, Bir haberin var mı senin?.. Kısılacak bir gün sesim, Bir haberin var mı senin?.. Bozup durma düzgün safı, Gaf üstüne yapma gafı, Kul hakkının yoktur affı, Bir haberin var mı senin?.. Çektiğim her zorlu çile, Zannetme ki boş, nâfile, Yarın orda gelir dile, Bir haberin var mı senin?.. Gitme iblisin peşinden, Sorulacak her […]

MİLÂDÎ 23 AĞUSTOS 634. VEFAT YIL DÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE…

Sâmi İLHAN samilhan@hotmail.com HAZRET-İ EBÛBEKİR (r.a.) EFENDİMİZ En fazîletli insan, Nebîlerin ardından, Böyle buyurdu O’nun için Habîb-i Yezdan.1 Uzun hicret yolunda, yol refîki o vardı, Bir mağara içinde, sadrından nur aktardı. Eğer tartılsa idi, tüm insanlar îmanda, Kefe ağır gelirdi, Sıddîk konduğu anda!2 İsrâ’yı ve Mîrâc’ı, gelip O’ndan sordular, Reddeder mi! Sâdıkken, «Sıddîk» oldu o çınar! Servetini getirdi, kaç defa […]

BÂYEZÎD-İ BESTÂMÎ’NİN TÜRBESİNDE

LEYLÎ (Şükran IŞIK) Bundan altmış yıl önce, unutmak mümkün değil, Bâyezid Bestâmî’nin duydum tesbih sesini… Boy veren ekinlere rüzgâr diyordu eğil, Türbesinin içinde hissettim nefesini… Kırıkhan’ın kalbinde gün batarken o akşam, Biz türbede niyazla, duâyla sabahladık… Çiçeklerin zikridir bahçedeki ihtişam, Hazret’in aramızda olduğunu anladık… Batan güneş, doğan ay bekliyor bu dergâhı, Eşiğini öpmeden huzûruna girilmez… Yuvasız kuşların da güvenli karargâhı, […]

84. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız, Azâzil, küçümseyerek baktı Âdem’e… Çamurdan, tozdan-topraktan, kesâfet âleminden bir varlıktı işte… Ne özelliği olabilirdi! Benzeri şekilde yaratılan hayvanâtın hâli ortadaydı. Melekler de Hakk’ın halîfesi olma liyâkatini görememişlerdi… Ne melekler gibi nurdu o, ne cinler gibi ateş… Ayaklar altındaki topraktı… Hikmet-i İlâhî, Âdem’e Rûh’undan üfürdü. Ona bütün esmâyı öğretti. Muhabbet ve mârifet güneşleriyle ısıttı. Vahiy yağmurlarıyla suladı. Peygamberler ve […]

MÜ’MİN VE DÜNYA -2-

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi AMELLER NİYETLERLE… İnsanoğlu, dünya hayatında kendisine sermaye olarak verilen ömrü; hem dünyasına hem âhiretine faydalı, rûhuna huzur verici gayretlerle, çalışmalarla geçirmeli; yegâne sermayesini mâlâyânî ile, âtıl ve tembel bir şekilde, eğlence ile geçirmemelidir. Dünyada işlenen her fiilin hesabı olduğu gibi, her fiil hayırlı bir niyet ile ibâdet hükmünü alır. Cenâb-ı Hakk’a kulluk; hem namaz, […]

78. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız, Gözler semâda… Gözler hilâlde… Bize Ramazân’ı, nurlu kandilleri, bayramları, güzel ve mühim başlangıçları anlatan hilâl; bayrağımızın da sembolü… Hilâl, orijinalinde aynı harflerle yazıldığı Allah Teâlâ’nın bir âyeti, bir alâmeti… Hilâl, millet olarak bayraklaştırdığımız ideallerimizin de sembolü… Hilâl, bir değerler manzûmesi… İlk gününden Ramazân-ı şerîfe refâkat eden Ağustos ayında, bu ibâdet ve merhamet mevsiminde; dosya konumuzu bayraklaştırdığımız ve bizi […]

77. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız, Nasreddin Hoca’ya sorulur: “–İnsanlar niçin farklı farklı yönlere gidiyorlar?” Hoca, kısa yoldan cevap verir: “–Hepsi aynı yöne gitse, dünyanın dengesi bozulurdu.” Herkes aynı yöne gitmiyor. Çünkü tutulan yolun, gidilen yolculuğun temelinde, gidilmek istenen adres olur. Yol, adrese göre belirlenir… Dünyevî yolculuklarda tabiî bir şekilde uyulan bu hakikate, uhrevî yolculukta maalesef riâyet eden pek az… Dünya hayatı, kundaktan kefene, […]

75. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız, Ebû Eyyûb el-Ensârî, seksen küsur yaşında Bizans üzerine gidecek sefere katılmıştı. O yaşta bir insana bu azmi veren güç ne olabilirdi? Vasiyeti şuydu: “Vefât edersem, beni ulaşabildiğiniz en ileri noktaya defnedin!” Çünkü onun gönül verdiği müjdeler vardı: Bizim onun sayesinde işittiğimiz müjdede Efendiler Efendisi buyuruyordu, müjdeliyordu: “İstanbul elbette fetholunacaktır! Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan!.. Onu fetheden asker […]

1 98 99 100 101 102