BÂYEZÎD-İ BESTÂMÎ’NİN TÜRBESİNDE

LEYLÎ (Şükran IŞIK) Bundan altmış yıl önce, unutmak mümkün değil, Bâyezid Bestâmî’nin duydum tesbih sesini… Boy veren ekinlere rüzgâr diyordu eğil, Türbesinin içinde hissettim nefesini… Kırıkhan’ın kalbinde gün batarken o akşam, Biz türbede niyazla, duâyla sabahladık… Çiçeklerin zikridir bahçedeki ihtişam, Hazret’in aramızda olduğunu anladık… Batan güneş, doğan ay bekliyor bu dergâhı, Eşiğini öpmeden huzûruna girilmez… Yuvasız kuşların da güvenli karargâhı, […]

84. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız, Azâzil, küçümseyerek baktı Âdem’e… Çamurdan, tozdan-topraktan, kesâfet âleminden bir varlıktı işte… Ne özelliği olabilirdi! Benzeri şekilde yaratılan hayvanâtın hâli ortadaydı. Melekler de Hakk’ın halîfesi olma liyâkatini görememişlerdi… Ne melekler gibi nurdu o, ne cinler gibi ateş… Ayaklar altındaki topraktı… Hikmet-i İlâhî, Âdem’e Rûh’undan üfürdü. Ona bütün esmâyı öğretti. Muhabbet ve mârifet güneşleriyle ısıttı. Vahiy yağmurlarıyla suladı. Peygamberler ve […]

MÜ’MİN VE DÜNYA -2-

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi AMELLER NİYETLERLE… İnsanoğlu, dünya hayatında kendisine sermaye olarak verilen ömrü; hem dünyasına hem âhiretine faydalı, rûhuna huzur verici gayretlerle, çalışmalarla geçirmeli; yegâne sermayesini mâlâyânî ile, âtıl ve tembel bir şekilde, eğlence ile geçirmemelidir. Dünyada işlenen her fiilin hesabı olduğu gibi, her fiil hayırlı bir niyet ile ibâdet hükmünü alır. Cenâb-ı Hakk’a kulluk; hem namaz, […]

78. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız, Gözler semâda… Gözler hilâlde… Bize Ramazân’ı, nurlu kandilleri, bayramları, güzel ve mühim başlangıçları anlatan hilâl; bayrağımızın da sembolü… Hilâl, orijinalinde aynı harflerle yazıldığı Allah Teâlâ’nın bir âyeti, bir alâmeti… Hilâl, millet olarak bayraklaştırdığımız ideallerimizin de sembolü… Hilâl, bir değerler manzûmesi… İlk gününden Ramazân-ı şerîfe refâkat eden Ağustos ayında, bu ibâdet ve merhamet mevsiminde; dosya konumuzu bayraklaştırdığımız ve bizi […]

77. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız, Nasreddin Hoca’ya sorulur: “–İnsanlar niçin farklı farklı yönlere gidiyorlar?” Hoca, kısa yoldan cevap verir: “–Hepsi aynı yöne gitse, dünyanın dengesi bozulurdu.” Herkes aynı yöne gitmiyor. Çünkü tutulan yolun, gidilen yolculuğun temelinde, gidilmek istenen adres olur. Yol, adrese göre belirlenir… Dünyevî yolculuklarda tabiî bir şekilde uyulan bu hakikate, uhrevî yolculukta maalesef riâyet eden pek az… Dünya hayatı, kundaktan kefene, […]

75. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız, Ebû Eyyûb el-Ensârî, seksen küsur yaşında Bizans üzerine gidecek sefere katılmıştı. O yaşta bir insana bu azmi veren güç ne olabilirdi? Vasiyeti şuydu: “Vefât edersem, beni ulaşabildiğiniz en ileri noktaya defnedin!” Çünkü onun gönül verdiği müjdeler vardı: Bizim onun sayesinde işittiğimiz müjdede Efendiler Efendisi buyuruyordu, müjdeliyordu: “İstanbul elbette fetholunacaktır! Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan!.. Onu fetheden asker […]

72. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız, Küçük bir çocuk; daraldığında, canı yandığında; «Anne!» diye basar feryadı… İnanç âlemi ne olursa olsun; her insan da, dara düşünce Yaratıcısını, Rızıklandırıcısını, Rabbini hatırlar; «Allah!» der… İş, bu; «Aman yâ Rabbî» feryâdını, her zaman ve zemine yaymakta… İşimiz daima duâya kalır, evet… Zaten her iş, her zaman duâya asılı. Gayeler; ancak fiilî ve kavlî olarak duâ etmekle, ilâhî […]

İlim, İbâdet ve İhlâs’ta «En Büyük İmam»; İMÂM-I ÂZAM EBÛ HANÎFE

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi -Tarihe Yön Veren Zirve Şahsiyetler; Gönüllere Taht Kuranlar- TAKVÂYA SARIL! İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe Hazretleri, sükûtunun uzunluğu ve derinliğiyle meşhurdu. Bu bakımdan yaptığı tavsiyeler, onun bu hâlinin yani uzun sükût ve derin tefekkürün bir yansımasıydı. Nitekim Ebû Hanîfe’nin şu tavsiyeleri, aynı zamanda onun iç dünyasının kelimelerle resmidir: “Bilmiş ol ki, insanlarla iyi geçinmezsen onlar […]

Cenâb-ı Hak’la Dostluğun Birinci Şartı: MERHAMET

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi EN MERHAMETLİ, CENÂB-I HAK… Allah… رَحْمٰنُ / Rahmân, رَحٖ۪يمُ / Rahîm, اَرْحَمُ الرَّاحِم۪ٖينَ / Erhamu’r-Râhimîn / Merhametlilerin En Merhametlisi, ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ / Zû Rahmetin Vâsia / Geniş Rahmet Sahibi… Cenâb-ı Hak, kendisini bilhassa bu hasletleriyle kullarına tanıtmakta. Besmele-i şerîfede de Rahmân ve Rahîm isimleriyle kendini zikrettirmekte. Çünkü gazaptan çok rahmetini tecellî ettirmekte. Ehl-i […]

53. Sayı Takdim

Kardeş denince akla biz gelirdik. Çünkü biz; Kardeşlik Deyince; Bir olan Rabbimiz’in kulları olarak, bütün mevcudatla; Âdem Baba’nın evlâtları olarak, bütün insanlıkla; yeryüzünde Allâh’ın adaletli şahitleri olan Ümmet-i Muhammed olarak, bütün müslümanlarla ve birlikte fethettiğimiz, birlikte müdafaa ettiğimiz vatanımızda, yetmiş iki milletten bütün komşularımızla kardeşliğimizi hatırlardık… «Ahî/kardeşim» sözü etrafında kenetlenen, kardeşinin ihtiyacını karşılama temelli organizasyonları biz kurmuştuk. Müşterimize; «Ben siftahımı […]

1 98 99 100 101