O GÜN…

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com Bir gün var ilerde mutlak gelecek, O gün işin sarpa sardığı gündür… Allâh’ın her va‘di olunca gerçek, Korkunun belleri kırdığı gündür… Yıldızlar dökülür ay-güneş söner, Dağlar yürütülür dümdüz olur yer, Gökler var olduğu ilk hâle döner, Rabbin semâları dürdüğü gündür… «Kalk!» emri verilir Sur’la beşere, Herkes bölük bölük gelir mahşere, İnsanın zerrece hayra ve […]

NE OLDU BUGÜN BİZE?

ŞAİR : Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com Hatırlarken Hak ile Hıra-Nur dağımızı… Huzurla yaşıyorduk saâdet çağımızı… Sâlihler bahçemizi, erenler bağımızı; Beklerdi, düğümleri sabırla çöze çöze… Dün biz böyle değildik!.. Ne oldu bugün bize?!. «Sev!» diyor, «Sevil!» diyor Mevlânâ, Yûnus Emre… Gönüllere düşmez mi toprağa düşen cemre? Bunca nefret, ihânet nasıl sığar bir ömre!.. Bu kini, tefrikayı kim soktu içimize? Dün biz böyle […]

Zaman ve İlim Nimetleriyle; ÖMRÜN VE HAYATIN TEFEKKÜRÜ -2-

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi KALP KIVÂMI NİSBETİNDE… İlk emir «اِقْرَأْ / Oku!»dur. Cenâb-ı Hak, « اِقْرَأْ/ Oku!» emriyle insana hangi şeyi tahsil ve tefekkür edeceği, bu tahsil ve tefekkür ile de idrak ve şuurunu nasıl tekâmül ettirebileceği hususunda birbirini şerh eden üç kitap lutfetmiştir: • Kendi iç âlemi, • Zerreden kürreye, hâdisat ve vâkıalarıyla kâinat ve; • En […]

Hakk’ın Rızâsına ve Cennete Doğru; MÜSTAKÎM BİR YOLCULUK

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi SIRAT KÖPRÜSÜ İnsan bir yolcu… Elestten ebede bir yolcu… Cennetten dünyaya, dünyadan ukbâya, doğumhâneden gasilhâneye, kabirden de mahşere bir yolcu… Bu uzun yolun sonunda müthiş bir yol ayrımı var: Sırat Köprüsü… İnsan ya Sırat Köprüsü’nden geçip, ebedî huzur ve saâdete, yani Allâh’ın rızâsına, cennetlere kavuşacak yahut -Rabbimiz muhafaza buyursun- cehennem üstüne kurulmuş bu köprüden […]

Güzel Bir İstikamet İnsanı HACI ALİ KAPLAN AĞABEY

YAZAR : Sami GÖKSÜN 2012 yılının son günü, Kayseri’den dâr-ı bekāya doğru bir yıldız kaydı. O yıldız, ömrünü gönül hizmetine adamış Hacı Ali KAPLAN Ağabeydi. 1933 yılında Kayseri’nin Erkilet Nâhiyesi’nin Emmiler Köyü’nde dünyaya gelen Hacı Ali KAPLAN Ağabey, 79 yıllık ömrünün son birkaç senesini çeşitli hastalıklarla geçirdi. Son bir haftadır da yoğun bakımdaydı. 31 Aralık 2012 Pazartesi günü sabah saat […]

NAMAZ GIDASI

YAZAR : İrfan ÖZTÜRK Hazret-i Ali Efendimiz’in rivâyet ettiği hadîs-i şerifte Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- âhirzamana dair şu korkunç sahneyi tasvir buyuruyor: “İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, İslâm’ın ancak ismi, Kur’ân’ın ancak resmi kalacak; camiler o gün son derece mâmur olacak, fakat içleri hidâyetten mahrum olacak… O devirlerde yetişen ilim adamlarının çoğu da semânın gölgelediği en […]

Ebedî Saâdetin Yolu:İSTİKAMET

YAZAR : B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com Doğru istikameti takip etme hususunda; «nefis» denilen fevkalâde kuvvetli bir engelle karşı karşıya olan insana onu aşabilmesi için, Allah Teâlâ’nın sonsuz rahmeti gereği, yaratılışından itibaren bütün devirler boyunca, «kendi arasından» rehberler lutfedilmiştir. Bu mukaddes vazife; kıyâmete kadar da, onların mübârek takipçileri tarafından teselsülen devam ettirilmektedir. İlâhî ikaz doğrultusunda; «nereden ve niçin geldiğini; nereye gittiğini» […]

Emrolunduğun Gibi DOSDOĞRU OL!

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Bütün peygamberler, ömürleri boyunca insanlara dosdoğru olmayı öğrettiler. Hayatları, Hak yolunda dosdoğru olmanın mücadelesi içinde geçti. Bu uğurda her biri; En dayanılmaz çilelere, ıstıraplara ve musibetlere göğüs gerdi. Gerekirse can verdi. Kalbi delen dünyevî cazibeler karşısında da, en ağır zorluklar karşısında da onlar, istikametlerini asla bozmadılar. Sadece emrolundukları gibi yaşadılar, öyle yaşattılar. Hazret-i […]

BİR GÖNÜL…

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) -Bir Gönül Derneği’ne- Bir gönül al ki hacc-ı ekber ola… Bir gönül bul, Sırat’ta rehber ola… Gönlü pâk eyle «mâsivallah»tan; Nûr-i Rahman’la nurlu cevher ola… Kişi en sevdiğiyle gönlünde, Müşterek, müttefik, berâber ola… Aynadır bir gönül, cilâsı da aşk, Her gönül, kıblesiyle benzer ola… Bir gönül benzesin Ebûbekir’e… Ömer, Osman, Aliyy-i Hayder ola… Bir […]

ÖYLE DİYORLAR

ŞAİR : Hakkı ŞENER hakki_0111@hotmail.com Ne edeyim ben de şaştım bu işe, Ekranda görünen; «Hocayım…» diyor… Aklım fikrim ermez oldu gidişe, Kılığa bürünen; «Hocayım…» diyor… Herkes fetvâsını kendi veriyor, İlmini herkesten önde görüyor, Edâsına baksan, suda yürüyor, Yerlerde sürünen; «Hocayım…» diyor… En kolay sermâye geçmişe sövmek, Doğru söyleyeni diliyle dövmek, Kendinden başkasın, boşadır sevmek, Şöyle bir gerinen; «Hocayım…» diyor… Kendisi […]

1 95 96 97 98 99 107