SARAYHAN

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Zâhid, sûfî ve muhaddis İbrahim bin Edhem bin Mansûr Hazretleri, Belh’te doğdu. Ömer -radıyallâhu anh-’ın soyundan gelmektedir. Hayatının ilk döneminde geniş bir imkânı, emrinde hizmetçileri ve yardımcıları vardı. Fakat yaşadığı hâdiseler üzerine; huzur ve ebedî saâdet için zühd ve takvâ hayatını tercih etti. Memleketini terk ederek önce Mekke’ye gitti. -Kendi ifadesiyle- nefsiyle en çetin savaşı, vatanını […]

Continue reading »

KÂBE’NİN KAPISINDA…

Halil KAŞIKÇI Allah Teâlâ, İbrahim Sûresi’nin 34. âyet-i kerîmesinde; “Size verdiğim nimetleri saymaya kalksanız sayamazsınız.” buyuruyor. İmtihan dünyasının, yani âhiretin dershânesi olan bu fânî âlemde hazırlığın başında bize verilen nimetlerin nasıl değerlendirildiği elbet sorulacak: -Ömrünü nerede, nasıl geçirdin? -Servetini nerede, nasıl harcadın? -İlmini nerede, nasıl kullandın? Bunlar, ilk önce muhatap olacağımız sorulardır. Bu suallere yüz akı ile cevap vermenin hazırlığı, […]

Continue reading »

KİMLERİN HAYRANISIN?

Yunus Sami EŞMELİ yunussamiesmeli@hotmail.com Ömer bin Hattâb, Âlemlerin Sultânı’nı öldürmek isteyen bir Ömer iken, Kur’ân ile tanıştı; Hayran oldu. Sonra; Adâlet timsâli bir Hazret-i Ömer -radıyallâhu anh- inkişâf etti. Yahudi âlimi Husayn İbn-i Selâm, Efendimiz’e baktı; Hayran oldu. Sonra; “–Bu yüz yalan söylemez.” dedi ve Peygamber Efendimiz’in «cennetlik bir adam» diye iltifât ettiği, Abdullah İbn-i Selâm -radıyallâhu anh- oldu. Aynı […]

Continue reading »

YETERSİZ BAKİYE

Fahri SARRAFOĞLU sarrafoglufahri@gmail.com Burak Bey ünlü bir holdingin üst seviyede idarecisiydi. İşi îcâbı sık sık seyahat ederdi. Hattâ bazı zamanlar, toplantılara yetişebilmek için özel helikopter de kiralamak durumunda kalırdı. Yeter ki toplantıya zamanında yetişilsin. Bunun için ulaşım konusunda; «Sıfır mazeret!» sözünü sık sık kullanırdı. Her türlü teknolojinin ve ulaşım tekniklerinin kullanılmasının gerekliliğini, şirket yöneticileri ile yaptığı toplantılarda kendisi de vurgulardı. […]

Continue reading »

İYİ NİYET İSRAFI!

Ali AĞIR aliagir70@gmail.com Bir çivinin tahtaya çakılıp kaldığı gibi insanların dünyaya çakılıp kaldığı şu zamanda; her ne kadar üniversiteyi bitiren, diplomalı kişi sayısı artsa da cehâlet devrinin zirvesi yaşanmaktadır. Kur’ân’da anlatılan ve kavimlerin helâkine sebep olan farklı fiillerin tamamı işlenmekte ve gün geçtikçe bu fiiller şaşılacak derecede artmaktadır. Bu asrın en büyük hastalıklarından biri de şüphesiz israftır. İnsanlar; sanki bir […]

Continue reading »

YÂR EYLE BİZİ!

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Yâ Nebî, aşkına canlar hediye, Bir nazar eyle, bahâr eyle bizi! Hak «Habîbim!» dedi Sen sevgiliye, Bu sözün hatrına yâr eyle bizi! Kaynıyor aşk ile dağlar taşlar, Akıyor sel gibi gözden yaşlar, Yâ Nebî, damlalar özden başlar, Yollar aşmakta pınar eyle bizi! Ey Kitâb’ın özü, ey Rehberimiz, Ey cihan kandili, Peygamberimiz, Kıt’adan kıt’aya, ey ezberimiz, Yine […]

Continue reading »

KUR’ÂN’DAN İKTİBAS İLHAMLAR -38- ZİKİRLE

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) “Kalpler ancak Allâh’ın zikri ile tatmin olur.” (er–Ra‘d, 28)   Şu yokluğun yurdunda rûha yoktur felâh, Ölümlünün aşkında, gönle yoktur ferah… Hudâ’yı zikretmekle kalp tatmîn olur. Zikirle ancak, gönlümüz sükûnet bulur. Huzurla an Allâh’ı; kavl-i Hak’tan duyub; «Elâ bi zikrillâhi tatmeinnü’l-kulûb»

Continue reading »

MÜTEBESSİM ÖLMEK!

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com   Kalbi üzgün, gözü yaşlı insanın, Mütebessim çıkar inan ki canı! Varlığını dâim Hakk’a sunanın, Mütebessim çıkar inan ki canı! Dili; «Hû!» der, kalbi; «Hû!» der mü’minin, Eli açık olur, gerçek muhsinin, Özü, sözü doğru olan eminin; Mütebessim çıkar inan ki canı! Güzel ahlâk peşindedir müslüman, Öfkesini yenen gerçek pehlivan, Hevâsını din etmeyen her insan; […]

Continue reading »

ÜÇ AYLAR GELİNCE…

M. Nihat MALKOÇ mnm61mnm@hotmail.com   Mâneviyat mevsimi, geldi mübârek aylar! Rahmet sağanağından mü’mine düşer paylar! Her biri nurdan halka: Recep, Şâban, Ramazan… Gönüllerde basîret, ihlâs, ferâset, mîzan… Hizaya gelir kulun gözü, kulağı, dili… Geceyi aydınlatır rûhumuzun kandili. Soluklanır mü’minler cennetin kokusunu, Îman nûruyla bezer rûhunun dokusunu. Recep’te tohum eker, Şâban gelince sular, Ayların hasat vakti, Ramazân’ı muştular. Bu zaman diliminde […]

Continue reading »

BAHÇIVAN

M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com   Yerlerin ve göklerin, Hâkim-i Mutlak’ına, İlticâ et dertlerin, Hekîm-i Mutlak’ına. Tefekkürle nazar kıl, kalksın aradan perde, Varabilsin gözlerin, güzelliğin farkına. İçten bir yakarışla, yönel yüce Mevlâ’ya, Yaklaşsın hayallerin, saniyelik yakına. Rasûl-i Ekrem ile, çekilen çilelerin, Mânâsı kandil olsun, İslâm’ın âfâkına. Ezandaki hikmetin, sırrını sor söylesin, Kıbleye doğru dönen, pusulanın çarkına. Sabr-ı Eyyûb diyerek, sahâbe hayatını, […]

Continue reading »
1 2 3 4 5 138