Hayatın Bütün Muhtevâsında; İSLÂM’I YAŞAMAK

YAZAR: Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi SEN KİMİNLESİN? Bir vâiz, kürsüde âhiret ahvâlini anlatmaktaydı. Cemaatin arasında Şeyh Şiblî Hazretleri de vardı. Vâiz efendi, Cenâb-ı Hakk’ın âhirette soracağı suallerden bahsederek; “–İlmini nerede kullandın, sorulacak! Malını-mülkünü nereden kazanıp nereye harcadın, sorulacak! Ömrünü nasıl geçirdin, sorulacak! İbâdetlerin ne durumda, sorulacak! Harama-helâle dikkat ettin mi, sorulacak!..” Bunların ardından; “Şunlar şunlar da sorulacak!..” diye, hepsi de […]

BAYRAM SEVİNCİ

İrfan ÖZTÜRK Evliyâullah’tan bir zât; bayram günü bayram namazından evine döndüğünde, uzun uzadıya ağlar, müteessir olurmuş. Bu hüznünü görüp de, sebebini soranlara ise gözyaşları içinde şöyle cevap verir ve ağlamasına devam edermiş: “–Rabbim bana oruç tutmamı, namaz kılıp zekât vermemi emretti. Ben de; oruç tuttum, namaz kıldım, zekât verdim. Acaba Rabbimi râzı edebildim mi? Bu yaptığım ibâdeti ve benim kulluğumu […]

LİDERLER İSLÂM’A KOŞUYOR -3-

Âdem SARAÇ vardisarac@yahoo.com.tr Hazret-i Üseyd bin Hudayr’ın ustaca kurgusuyla harekete geçen Sa‘d bin Muâz, öfkeyle mızrağını kapıp hemen o bahçeye doğru yöneldi. Bir yandan hızla gidiyor, bir yandan da öfkeyle bağırıyordu: –Bu ne cüret, bu ne cesaret böyle! Burnumuzun dibine kadar gelip kavmimizi yoldan çıkaracaksınız öyle mi! Bu yetmiyormuş gibi, bir de kalkıp halamın oğlunu öldürmeyi düşüneceksiniz! Şimdi gösteririm gününüzü […]

YALNIZ SAHÂBÎ

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Sahâbîlerden Ebû Zer el-Gıfârî -radıyallâhu anh-, Gıfâr kabîlesine mensuptur. Mekke’de Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in insanları İslâm’a davet ettiğini duyunca oraya gitti ve müslüman oldu. Bunun üzerine müşrikler onu öldüresiye dövdü. Abbas -radıyallâhu anh- onu müşriklerin elinden kurtardı. Daha sonra kabîlesinin yanına dönerek onları İslâm’a davet etti. Uhud, Hendek, Tebük savaşlarında sahâbîlerle omuz omuza küffârla […]

İYİ İNSAN

Zahit GENÇ zahitgenc80@gmail.com İnsanların kendisine, çevresine, mensubu bulunduğu milletine, inandığı dînine karşı vazife ve mes’ûliyetleri vardır. Bunları yerine getirdiği ölçüde; insanların mutluluk ve huzuru, devletlerin de güçlülük ve devamlılığı sağlanır. İnsansız millet, milletsiz devlet olamayacağı gibi, devletsiz de düzenli, sistemli güzel bir hayat olması zordur. Hayatı, yaşamayı ya da dünyayı mânâlı kılan da insandır. İnsanı iyi ve güzel yapan da […]

KAÇ AYAR İNSANSIN?

Fahri SARRAFOĞLU sarrafoglufahri@gmail.com İnsanların hayatlarında her zaman onlara yol gösteren bir rehber vardır. Allah Teâlâ; insanların eğitimi ve dünyadaki tekâmülü için, zaman zaman peygamberler göndermiştir. Yine gönül erleri dediğimiz mânevî tekâmülünü bir üst seviyeye çıkarmış Allah dostları da insanlara rehberlik etmiştir. İşte Aksaray’da lise yıllarımda bana da zaman zaman rehberlik eden bir Saatçi Osman Amcamız vardı. Düşünün; aramızda neredeyse 40 […]

SON NEFES SEN’SİZ BIRAKMA!..

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Yâ Rasûlâllâh, akıl mecnun, gönül Leylâ-yı aşk, Hakk’ı görmüştür görenler, Sen’dedir illâ-yı aşk, Çünkü Kur’an’dır Efendim, ettiğin imlâ-yı aşk; Etme Sen’siz son nefes hicrette Allâh aşkına! vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün

TERCİH

Ümmet KAHRAMAN   Ey kardeşim tercihini güzel yap, Rızâsını gözettiğin Rahmân mı? Niyetinden sorar bir gün yüce Rab, Memnun etmek istediğin şeytan mı? Dikkat eyle! Hangi safta durursun? Mü’minle mi fâsıkla mı yürürsün? Hangisini sana yakın görürsün? Topluluğun cennetlere kervan mı? Ya da hepsi cehenneme yâran mı? Neler yaptı ecdat vatan uğruna! Can vererek girdi yerin bağrına, Eğilmedi asla Hak’tan […]

GİTMELİYİM…

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com   Dünya yalan, ömür talan, Gitmeliyim; gitmeliyim… Hayat kâbus, nefret yılan, Gitmeliyim; gitmeliyim… Sevmedim hiç ağyâr yüzü, Ne baharı ne de güzü, Doymak bilmez insan gözü; Gitmeliyim; gitmeliyim… Akıl uçuk, îman kertik, Dümen bozuk, gönül batık, Ruhlar çökük, derman bitik; Gitmeliyim; gitmeliyim… Hürriyetten hava aldık, Ferdîleştik, yalnız kaldık, Nefsimizi mala saldık; Gitmeliyim; gitmeliyim… Hakikate giden […]

ANAM

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com   Başımda tacım anam, Sevgine açım anam, Dünyada her derdime; Sensin ilâcım anam. Olsam cihana sultan, Giysem altından kaftan, Sensin bana tek vatan; Sana muhtacım anam. Sensin elim, ayağım, Gül derdiğim tek bağım, Evim, barkım, ocağım; Sensin mîrâcım anam. 10 Mayıs 2015, Girne

1 2 3 4 112