HİLYE-İ ŞERİFE 30*62 BOYUTLARI (ÇERÇEVELİ)

 50,00

Açıklama

…Bir de kim hilyeyi şâyet taşısa,
Yolculuktan yana çekmez o tasa!

 

Çünkü hıfzında Hudâ’nın, korunur,
Her karanlıkta doğar kalbine nûr!

 

Bir de gerçekte veyâ rü’yâda,
Ebediyyette veyâ dünyâda,

 

Kim ki Peygamber’i ister görmek,
Okusun hilyeyi ezber ederek!

 

Okuyan oldu O’nun yârânı,
Okuyun, siz de olun ihvânı…

 

Hilyenin dil sayamaz faydasını,
Oku Seyrî, sile gözden pasını…

 

 

 

 

 

Hattat Mustafa Râkım Efendi’nin Hilye-i Şerîfe Hat Eseri

Özel baskı… (Ofset Yaldız)