DOSTLUKTA ÎMÂN AYARI

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Taş olur kim kimi sevmezse ona,
Olmasın sevmediğin bir mü’min.
Can bilir kim kimi sevmişse cana,
Kimse bir kâfiri dost eylemesin!

vezni: feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa’lün)