AYLARIN SULTÂNI RAMAZAN GELDİ!

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com

 

Gönlümüzü sarar sonsuz bir sürur,
Ayların sultânı Ramazan geldi!
Ömrümüze katar her ânı ömür,
Ayların sultânı Ramazan geldi!

Erişir Allâh’ın lutf u ihsânı,
Bu aya mahsustur en çok gufrânı,
Yeni doğmuş gibi kılar insanı;
Ayların sultânı Ramazan geldi!

Hazz-ı ilâhiyle içimiz dolar,
Rûhumuz arınır, sırlara dalar;
Hakk’ın cemâlini görmeyi diler;
Ayların sultânı Ramazan geldi!

Kalplere yerleşir îmânın nûru,
Kadir Gecesi’nin müthiş huzuru,
Ameller işlenir hâlis ve duru;
Ayların sultânı Ramazan geldi!

Bu ayın kadrini biliriz elbet,
Sonunda vardır kula mağfiret,
Sükûtî de besler saf bir muhabbet;
Ayların sultânı Ramazan geldi!