GEL A GÖNÜL, GEL İBRET AL!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Boynumda mı kul hesabı?
Gel a gönül, gel ibret al!..
Geç o yetmiş bin hicâbı;
Gel a gönül, gel ibret al!..

Aşk yeşerir kor içimde;
Nefsim titrer her suçumda!..
Bir ömür var bu göçümde;
Gel a gönül, gel ibret al!..

Sök bu gizli şirki uyan;
Gafil olma, Hakk’a dayan!..
İnceldikçe edep, iz‘an;
Gel a gönül, gel ibret al!..

«Hak» adıyla titrer özüm;
Özüm ile aynı yüzüm!..
Tâ Âdem’e çıkar izim;
Gel a gönül, gel ibret al!..

Benliği koy, «Hakk’ı» söyle;
Bir hilkati güzel eyle!..
Ten, ne güne kaldı böyle?
Gel a gönül, gel ibret al!..

Arzdan Arş’a ne hoş denge;
Akıl yetmez tek âhenge!..
Od yanar mı bu «Gül» renge?
Gel a gönül, gel ibret al!..

6 Haziran 2016, Ankara