İLİM

ŞAİR : Şerif Fatih AKKÂĞIT fatihserif@gmail.com

Takvâsız kör cahiller ârifler dîvânında,
Bir Bel‘am* edâsıyla sahte ilim satıyor.
Muhâlif müctehidler mazlumlar zindanında,
İlimle secde edip, şükürlerle yatıyor.

İlim ki bir hırkadır Peygamber’den vasiyet,
Giyenler bahtiyardır giymeyenler perişan.
Dibâ ile örülmüş her nakışı adâlet,
Her nakışı merhamet, her nakışı imtihan…

Ulvî göklerde uçan bu görkemli uçurtma,
Şimdi kirli ellerde rüzgârsız savruluyor.
Gövdesi kanserlidir sicimi gizli sıtma,
Onu tevhidsiz tutan dert ile kavruluyor.

* BEL‘AM BİN BAÛRÂ: Hazret-i Musa -aleyhisselâm- zamanında yaşamış ve sonradan irtidat etmiş olan ilim adamı. Allâh’ın kitabına karşı çıkan ve inkârcılarlar din adına uzlaşan ve müslümanları da «Allah adını kullanarak» aldatan, Kur’ân’ın ifadesiyle «köpek sıfatlı» sözde âlimlerin ortak ismi Bel‘am’dır.