GEL GAFİLLİK ETME DOST

Şerif Fatih AKKÂĞIT fatihserif@gmail.com

Tûl-i emel hissiyle vazgeçip hakikatten,
Beyhûde tahayyüller peşinde koşar oldun…
Mâsivâya sarılıp ayrılınca hilkatten,
En münbit topraklarda rahmet içinde soldun…

Ey, kendi kardeşine kin ile bakan insan!
Vakit birlik vaktidir bırak şu adâveti…
«Rabbin birdir kıblen bir» diyor bak ehl-i îman,
Muhabbetin nûruyla ara, bul hidâyeti…

Nasıl şükür edeyim dersen, şunu söylerim;
«Düşün her nefesinde toprağa can katanı.»
O topraktan her dâim şu cümleyi dinlerim;
«Başıboş mu zannettin mezarında yatanı?»

Gel gafillik etme dost, sermayen tükeniyor,
Üç günlük zevk uğruna yıkma öbür dünyanı…
Şüpheye alışan kalp, günahla kirleniyor,
O kalp ki bir tövbede bulur ancak dermanı…