HER TELDEN…

Lâtif YILDIZ

 

Hasretin çektiğin sözden
Hak pınardan, çaydan bahset!..
Örme belik – ceylân gözden
Ok kirpikten – yaydan bahset!..

Sıhhat ile salâh – felâh
Ne âh ü zâr, ne âh ü vâh
Derdiyle geç gelen sabah
Gece gözü «ay»dan bahset!..

Âşık isem bu can tende
Durdukça âşığım ben de
Gülde, kelebekte, «sen»de
«Hayy birliği» Hayy’dan bahset!..

Zâhir – bâtın, zevkten, zilden
Muhitten, merkezden, milden
Acı – tatlı olan «DİL»den
İyi – kötü «huy»dan bahset!..

Herkes içtiğiyle sarhoş
Ağladığı – güldüğü hoş
Kadeh dolu… Gerisi boş
Meyhâneden «mey»den bahset!..

Kim boşaltmış hazinesin
Kavurmuş kamışın sesin
Delmişler garip sînesin
Yedi dilli «NEY»den bahset!..

Kalp kazan – kafa tasında
«Aşk»ın «akl»ı ortasında
Her zerre HAKK esmâsında
Tek-tük «külli şey»den bahset!..

«Olan!..» haktır, nedir kader?
Başa gelen neş’e keder
Herkes kendisine eder
«Ihtiyârî rey»den bahset!..

Muhibb-i mutlak merhabâ
Selâm eyle bâd-i sabâ
Ehl-i beyt ü âl-i abâ
Aslı necip «soy»dan bahset!..

İhvânî Sultan, yıkıldık
Kulluk küpüne tıkıldık
Gurbet ellerden sıkıldık
Doğduğumuz «köy»den bahset!.