O DENLİ SEVDİ HUDÂ!

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Sen’in ki ömrün için Var Eden yemîn etti, Seçip de, en yüce ahlâkta el-Emîn etti! O denli sevdi Hudâ, sevdi yâ Rasûlâllah, Bütün semâları şânın için zemîn etti. Yegânesin, Yaratan Rabbimin murâdınca, Ne muhteşem yaşadın, Fahr-i Âlemîn etti. Buyurdu Hak; Sana uysun sevenler Allâh’ı, O, Sen Rasûlü, şehâdette şart-ı dîn etti. Fedâdır uğruna Seyrî, […]

ÂŞİNÂ-YI ZÜ’L-CELÂL

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Halîl’i yakmaz ateş; «Ceddidir O’nun» diyerek… Soyunda Gül görerek gülleşen ocak tanıyor. Değince boynuna İsmâil’in, kesildi ipek; «Habîb’e ced!» diyerek kesmeyen bıçak tanıyor. Rasûl’ün âşığı hem âşinâsı nûr-i bedir, O Şems’i dağ ile taşlar, Hirâ, Uhud tanıyor. Selâm’ın oğlu Husayn en güzîde şâhididir, Suhufta vasfını ezber bilen yehud tanıyor. Nebiyy’e sırt dönen ahmak dışında, […]

DOSTLUKTA ÎMÂN AYARI

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Taş olur kim kimi sevmezse ona, Olmasın sevmediğin bir mü’min. Can bilir kim kimi sevmişse cana, Kimse bir kâfiri dost eylemesin! vezni: feilâtün / feilâtün / feilün (fâilâtün) (fa’lün)

Kur’ân’dan İktibas İlhamlar -11-

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) HİCRET «Ve’r-rucze f’ehcur!»1 Geç mâsivâdan, «Hecran cemîlâ»2 Ağyârı terk et! Değmez bu dünyâ, kurtul cefâdan; «Firrû ilâllah»3 Cânân’a hicret! vezni: müstef‘ilâtün / müstef‘ilâtün _______________ 1 “Pis / kötü şeyleri terk et.” (el-Müddessir, 5) 2 Bkz. “Onların (müşriklerin) söylediklerine katlan ve onlardan güzellikle ayrıl.” (el-Müzzemmil, 10) 3 “Allâh’a koşun…” (ez-Zâriyât, 50)

DÖNER

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com Verilen sözde durulmaz ise buhrâna döner. Gün gelir zevk u safâ bir acı hüsrâna döner. Gözedir bülbül-i şeydâ gül-i rânâ açıla, Âkıbet vuslat-ı cânan yine hicrâna döner. Âteş-i aşk ile cânâ bilesin çâresi yok, Çâresiz âşıkının sînesi külhâna döner. Bir ümit ver ne olur âşıka cânâ bu seher, Bir tebessümle gedâlar yine sultâna […]

ECDÂDIN VASIFLARI

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com Cihangir ecdâdımız ne büyük ecdattılar, Fetih fetih diyarlar toprağına kattılar. Dîn-i mübîn uğruna kıtaları aşarken, Aldıkları yerlerde güvenli serhattılar. Yurdun her karışını cânından aziz bilip, Kutlu toprağa vatan niyetiyle yattılar. Nice milletler gelip geçti şu yeryüzünde, Dünyaya bahşedilmiş en büyük fırsattılar. Vakıf medeniyeti kurup tüm şehirlerde, Kubbe kubbe yükselen muhteşem sanattılar. Bekleşen insanlığa […]

GÜLE DÖNDÜRÜR…

ŞAİR : Servet YÜKSEL servety@t-online.de Bir kudret ki insanı hâlden hâle döndürür. Zindanı saray eyler, nârı güle döndürür. Belki mezar taşında adın bile okunmaz, Hayatı yaşanmamış bir hayale döndürür… Zalimi kahretmeye bir topal sinek yeter, Bir anda serçeleri ebâbîle döndürür… Zaman, sessiz sedasız aynalarda gizlenir, Yüzüne imza atar, bîmecâle döndürür… Aklını kurcalarken yarınki randevular, Bir el tatlı uykunu, âh ecele […]

«SULTAN» İSTER KUL MAKAMI!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Yol aldıkça bu garip can; «İhsân» ister kul makamı!.. Çilede mi akıl, iz‘an? «İrfân» ister kul makamı!.. Oku, şerh et, gör vahdeti; Secdede bul mârifeti!.. Tut o kutsî emâneti; «Emân» ister kul makamı!.. Gönül, sende edep, arım; Ney tek inler âh u zârım!.. İnceldikçe aşk nazarım; «Mîzan» ister kul makamı!.. Cehd et, nefsi eyle hâsıl; […]

HER ŞEYİ GİZLİCE BİR YAZAN VARDIR

ŞAİR : Osman TAŞ osmantas909@gmail.com Gören yok diyerek işlersin günah, Her şeyi gizlice bir yazan vardır. Sonradan desen de ne yaptım, eyvah! Adâleti şaşmaz bir düzen vardır. Kiralasalar da kof beyinleri, Satın alsalar da tüm hâinleri, Ülkeme oynanan tüm oyunları, İlâhî plânda bir bozan vardır. Ey müslüman artık gafletten uyan! Bırak mâsivâyı var Hakk’a dayan! Allâh’ı bırakıp şeytana uyan, Çağdaş […]

EMSALSİZ VUSLAT

ŞAİR : NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com Rabbim dayanmaya, Sen güç ver bana! Zalime, zorbaya karşı durayım! Perperişan etme beni yabana! Menzili mübârek düşler kurayım, Nefsin dümenini Hakk’a kırayım!.. Bitsin artık çile, bitsin bu keder! Mânâsız hicranlar, gönlü mahveder. Şu ömrü beyhûde eyledik heder… Bir nebzecik sevdiğini göreyim, Bir ömür uğruna canım vereyim… Sayılı nefesler bitiverirse, Ecel ensemizden tutuverirse, Şu zaman […]

1 2 3 56